وکیل محمد ثلاث از سوی دادستانی به بازداشت تهدید شد

به دلیل تهدید دادستانی تهران زینب طاهری، وکیل دادگستری مجبور به بستن حساب‌های کاربری خود شده است.

به دلیل تهدید دادستانی تهران زینب طاهری، وکیل دادگستری مجبور به بستن حساب‌های کاربری خود شده است.

 

این وکیل اعلام کرده است که مأموران با حکم بازداشت وی به درب منزل وی رفته و او را تهدید کرده‌اند که از میان اجرای حکم بازداشت و یا مسدود کردن حساب‌های کاربریش یکی را برگزیند.

 

زینب طاهری وکیل محمد ثلاث درویش محکوم به اعدام است.

 

گفته می‌شود که محمد ثلاث درویش گنابادی با توجه به رد درخواست اعاده دادرسی و همزمان با پایان ماه رمضان احتمال اعدام او افزایش یافته است.