١١ سالگی؛ میانگین سن ازدواج کودک دختران در شهر زاوه خراسان

به گفته علی باغدار دلگشا، مشاور استاندار خراسان رضوی در نشستی در دانشگاه فردوسی مشهد"در برخی از شهرستان‌های خراسان رضوی، مانند شهرستان زاوه، میانگین سن ازدواج دختران ۱۱ سال است."

به گفته علی باغدار دلگشا، مشاور استاندار خراسان رضوی در نشستی در دانشگاه فردوسی مشهد"در برخی از شهرستان‌های خراسان رضوی، مانند شهرستان زاوه، میانگین سن ازدواج دختران ۱۱ سال است."

 

ازدواج‌های زودهنگام و زیر سن قانونی در ایران دیگر به یک بحران در جامعه مبدل شده است. زمینه‌های این بحران اجتماعی را خود قوانین مدنی ایران فراهم کرده‌اند. بر اساس ماده ١٠۴١ قانون مدنی ولی دختر می‌تواند حتی قبل از ١٣ سالگی هم فرزند خود را به شوهر دهد. طبق این ماده ازدواج دختران زیر ١٣ و پسران زیر ١۵ سال با" اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح" امکان پذیر است.

 

بنابر آمارهای سازمان ثبت احوال از سال ١٣٨٣ تا ١٣٩٣ نزدیک به ۴٢٠ هزار دختر زیر ١۵ سال در ایران ازدواج کرده‌اند. بنابر آمار یونیسف ١٧ درصد دختران در ایران زیر سن ١٨ سال و سه درصد هم زیر سن ١۵ سال ازدواج می‌کنند.

 

مشاور استاندار خراسان رضوی افزوده است، بر اساس آمار سال ۹۶، ۶۳ هزار مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال سن در تهران ثبت شده است.

 

ازدواج‌های زود هنگام دختران خردسال که جمهوری اسلامی از لحاظ حقوقی و شرعی آنرا بر جامعه تحمیل کرده است پیامدهای بسیاری را برای جامعه، بخصوص خود دختران قربانی در پی دارد. قوانین و شرع رژیم اینگونه به رابطه جنسی اجباری با دختر کودکان رسمیت می‌بخشند و از سوی دیگر قربانیان را وادار به دست کشیدن از تلاش برای راهکار صحیح زندگی محروم می‌کنند. همزمان دخترانی را که زودتر ازدواج کرده باشند را از حمایت‌های اجتماعی محروم می‌کند و آنان را در معرض بیماریهای ناشی از بارداری زودهنگام، خودکشی، خشونت و خودسوزی قرار می‌دهد.