پاژک: قاتلان را می‌شناسیم، قطعا انتقام می‌گیریم!

​​​​​​​شورای اجرایی پاژک به مناسبت سالروز قتل‌عام پاریس بیانیه‌ای منتشر کرده و می‌گوید "ما قاتلان را می‌شناسیم و قطعا از آنان انتقام می‌گیریم."

٩ ژانویه ٢٠١٣، سه زن انقلابی در پاریس ترور شدند. شورای مدیریتی حزب آزادی زنان کردستان-پاژک در این رابطه بیانیه‌ای منتشر کرد.

 

در بیانیه پاژک آمده است:"

«روز ۹ ژانویه سال ۲۰۱۳ سارا (سکینه جانسز) یکی از بنیانگذاران حزب‌مان پ.ک.ک، فیدان دوغان و لیلا شایلَمَز از انقلابیون ارزشمند مبارزه‌ی آزادی‌خواهی در شهر پاریس فرانسه به قتل رسیدند. در هفتمین سالروز شهادت از این رفقا با احترام یاد می‌کنیم. اعلان می‌کنیم که ما قاتلان‌شان را می‌شناسیم و انتقام رفقایمان را خواهیم گرفت.

 

دولت فتنه‌گر و نسل‌کش ترک تحت زمامداری اردوغان مسئول این جنایت هستند. دولت فاشیست ترک که تحت عنوان صلح و چاره‌یابی پلانهای تسفیه کردن جنبش را هدف قرار داده، درست در زمانی که رهبر آپو شانسی برای آزادی و صلح خلق‌ها فراهم می‌نمودند این قتل‌عام را انجام داد. بایستی همه بدانند که شخصیت آزادی‌خواه و مقاومت‌گر رفیق سارا در مبارزه به حیات خویش ادامه می‌دهد. این خط‌مشی در بین خلق‌ها اشاعه یافته و هیچ نیرویی توان مقابله با آنرا ندارد."

 

مبارزه‌ی درهم‌شکستن انزوا و فروریختن فاشیسم

معرفی نکردن عاملان و آمران این قتل‌عام از سوی دول اروپایی لکه سیاهی بر پیشانی آنان است. عدم حسابخواهی از عاملان این جنایت حمایت آشكار از نیروهایی است که به کردستیزی می‌پردازند و این امر به دولت ترک جسارت می‌دهد. رژیم اردوغان که بر پایه قتل‌عام و توطئه‌ پایه‌گذاری شده امروزه نیز به تمام جناح‌های دمکراتیک و مخالف حمله می‌کند. حملات اردوغان نشانه ضعف‌ اوست. با تحمیل حصربر رهبری خواهان به تسلیمیت وادار کردن کردها هستند. ما اعلام می‌کنیم که آزادی رهبری‌مان آزادی زنان است، آزادی خلق‌هاست. دیکتاتوری فاشیستی علیرغم تمام تلاش‌هایش هرگز نخواهد توانست مانع از مبارزه‌ی آزادی‌خواهی خلق کرد شود.

 

صیانت از متحصنین غذا یک وظیفه است

با پیش‌قدمی لیلا گووَن از سالی نوین مبارزاتی استقبال می‌شود. تمام رفقایمان که در زندانها به تحصن غذا دست زده‌اند پیرو خط‌مشی سارا هستند. در این برهه که فاشیسم قادر به تحمل فعالیت‌های دمکراتیک نیست ما به تمام مقاومت‌گران اعتصاب غذا درود می‌فرستیم.

 

حمایت از مقاومت‌های زندانها وظیفه‌ی تمام جریان‌های دمکرات و انقلابی است. تمام کسانی که بر ضد فاشیسم هستند، تمام زنانی که قربانی این نظام هستند، بایستی بگویند "دیگر بس است!" و به کارزار بپیوندند. بایستی صدایشان را بلند کنند و به مدافعان آزادی و دمکراسی مبدل شوند.

 

دست از خط‌مشی مستقل برنخواهیم داشت

رژیم فاشیست حاکم بر ترکیه (آ.ک.پ/م.ه.پ) به انقلاب زنان در روژئاوا حمله می‌کند. به همین خاطر دفاع از انقلاب روژئاوا مترادف است با دفاع از انقلاب زنان. پاسخ ما به شهیدانمان اینست که نظام حیات آزاد و ارزش‌های آنرا توسعه دهیم. ما جنبشی هستیم که جز پشت بستن به نیروی ذاتی به هیچ نیروی دیگری تکیه نکرده‌ایم و هیچگاه دست از خط‌مشی مستقل‌مان برنداشته‌ایم. آزادی خلق‌مان را تحقق خواهیم بخشید.

 

بر پایه‌ی خط‌مشی رفیق سارا به مبارزه‌مان ادامه خواهیم داد. ایشان خویش را با مقاومت، جنگ و مبارزه برساخته بود. حیات رفیق سارا که با مقاومت سپری شده مترادف است با مقاومت و بدست آوردن آزادی. بایستی بدانیم مقاومتی که با رفیق سارا معنا یافته به تمام خلق‌ها و زنان تعلق پیدا کرده است. دیگر کسی قادر نیست سد راه زنان شود. هم‌اکنون هزاران نفر پیرو رفیق سارا هستند و هزاران زن، جنگجویان انتقام هستند. خلق کرد و زنان کرد حساب (انتقام) این قتل‌عام را خواهند گرفت. ما ملیتان‌های رهبر آپو و مقاومت هستیم. ما جنگجویان تحقق آزادی و جهانی سوسیالیستی هستیم.

 

مبارزه‌ی آزادی‌خواهی با پیشاهنگی زنان کرد، پایان دیکتاتوری را رقم خواهد زد. جنگ علیه این دیکتاتوری وظیفه‌ی اصلی تمام انسانهایی است که خود را شریف می‌دانند. تمام زنان و اقشار دمکراتیک را فرامی‌خوانیم که بایستی در برابر این فشارها سکوت نکنند و با مدافعان انقلاب روژئاوا، از مقاومتگران زندانها و آنانکه برای آزادی رهبر آپو مبارزه می‌کنند اعلام همبستگی کنند."