پایان نشست کارگروه اتحاد ملی

کارگروه احزاب سیاسی با هدف تحقق اتحاد ملی کورد برگزار شد و بعد از ۲ روز بحث و بررس موضوعات مهم در این رابطه به نشست خود پایان داد.

کارگروه احزاب سیاسی با هدف تحقق اتحاد ملی کورد برگزار شد و بعد از ۲ روز بحث و بررس موضوعات مهم در این رابطه به نشست خود پایان داد. نمایندگان احزاب سیاسی مختلف کوردستان بعد از بحث و بررسی دو روزه نتایج این نشست را منتشر نمودند. اوزان کارداش عضو شورای حزب دمکرات کوردستان ترکیه با زبان کوردی و سینان چیت فیورک دبیر کل ک.ک.پ به زبان ترکی نتایج این نشست دو روزه را قرائت کردند. متن این بیانیه بدین شرح است:

"کارگروهی که با هدف اتحاد ملی برنامه ریزی شده بود در روزهای ۱۸-۱۹ ژانویه سال ۲۰۲۰ در رابطه با موضوعات مطرح شده به شیوه‌ای موفقیت‌آمیز به نشست خود پایان داد.

مشارکت ۱۳۰ نفر در این نشست

بعد از سخنرانی افتتاحیه به زبان کوردی، لهجه‌های کورمانجی و کورمانجکی و ترکی، نزدیک به یکصد و سی نفر سیاستمدار، آکادمیسین، زن، جوان، افراد با تجربه و نهادهای مدنی در این کارگروه مشارکت نمودند. مشارکت کنندگان حول سه موضع، شفاهی و کتبی، نقطه نظرات و ایستارهای خود را مطرح کردند.

مباحثات و نقطه نظرات مطرح شده در رابطه با الزام به ایجاد اتحاد ملی، مدل این اتحاد، برنامه، مدیریت و رهبری و موانع سر راه این اتحاد و راهکارهای حل مشکلات ارائه شدند. در رابطه با حمله به دستاوردهای خلق ما در خارج و داخل مرزها و حمله به موجودیت خلقمان بحثهایی مطرح شدند.

در این میان خصوصا جوانان و زنان با نگرش و ایستارها و پیشنهادات خود، راه را بر این کارگروه گشودند. شیوخ و روحانیون ما از اسلامگرایان اجتماعی تا کمونیستها، به شیوه‌ای گسترده در رابطه با حفظ و دستیابی به اتحاد ملی سخن گفتند؛ این ایستار در نوع خود قابل توجه و ارزشمند بود. خواست‌ها و مطالبات قدرتمند و پر شکوه مادران از سیاست کورد، بسیار ارزشمند بود. با چنین برخوردی، این موضعگیری تاثیر بسزایی را بر کارگروه اتحاد ملی کورد از خود برجای گذاشت؛ از همین رو نباید صرفا بر ایدئولوژیها، بلکه بر ارزش‌ها و دستاوردهای ملی، صیانت از آنها، توسعه و حفظ این دستاوردها نیز تاکید گذاشت.

کادرها و احزاب کوردستانی، خواست اتحاد ملی را که از کوچه‌ها طنین انداز شده است، به شیوه‌ای صریح و شفاف در نشست این کارگروه بازتاب دادند. این نیاز که از زمان قاضی محمد تا به امروز احساس می‌شده است، نیاز به اتحاد جنوب و روژآوای کوردستان بوده خواست جهانی را نیز بازتاب می‌دهد که اگر کوردها به اتحاد دست یابند، ما نیز از آنها حمایت می‌کنیم. این خواست بر کادرها و احزاب ما لزوم دست‌یابی به اتحاد ملی را تحمیل می‌کند. این وضعیت مثبت بوده و در تاریخ کوردستان برای نخستین بار است که در این سطح بازتاب می‌یابد.

در این شرایط، کادرها و احزاب سیاسی ما باید در رابطه با اتحاد ملی گام‌های بلندی را برداشته و با پرسپکتیو کارگروه اتحاد ملی، دشواری‌ها نیز از میان برداشته می‌شوند. در این میان مهم اینست که ما از این مسیر مهم باز نمانیم واحدهای کارگروه، پرسپکتیو کلی را ترسیم کرده و اظهار می‌دارند که در راستای هدف اتحاد ملی، از عزم راسخ برخوردار بوده و ثابت قدمانه در این مسیر گام بر می‌دارند. این مهم بعد دیگری از خطوط اصلی نشست این کارگروه را بازتاب می‌دهد. در نشست این کارگروه نقطه نظر مشترک حاکی از این مهم بود که برای دستیابی به هدف اتحاد ملی، گام‌های برداشته شده در شمال کوردستان باید در بخش‌های دیگر کوردستان نیز برداشته شده و راه را برای برگزاری کنگره ملی هموار نماید.

نکته دیگر نشست این کارگروه، حضور احزاب دیگری بود که خارج از تلاشهای این اتحاد قرار داشتند. حضور آنها در این نشست نیز امید بخش است.

نشست این کارگروه امید بخش بوده و ما مشاهده نمودیم که در سراسر نشست این کارگروه امیدواری تاثیری مثبت از خود برجای گذاشت. برای فعال کردن امیدهایمان، کارگروه اتحاد ملی پیمان می‌بندد که هم مباحثه و بررسیها ادامه یافته و هم به شیوه‌ای فعالانه در این راستا فعالیت شود."