پنجاه و هشتمین روز اعتصاب غذا؛ وضعیت سلامتی گلرخ ایرایی نگران کننده است

وضعیت سلامتی گلرخ ایرایی، کنشگر مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین در پنجاه و هشتمین روز اعتصاب غذا نگران کننده است

وضعیت سلامتی گلرخ ایرایی، کنشگر مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین در پنجاه و هشتمین روز اعتصاب غذا نگران کننده است.

 

گلرخ ابراهیمی ایرایی مدافع حقوق بشر و کنشگر مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین روز چهارم بهمن با ضرب و شتم از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک تبعید شد و پس از ١٠ روز در اعتراض به این تبعید غیر قانونی دست به اعتصاب غذا زد.

 

با گذشت بیش از ۵٨ روز از اعتصاب غذای گلرخ ایرائی در زندان، نگرانی‌ها از وضعیت سلامتی او افزایش یافته و کاربران شبکه های اجتماعی کارزاری در توئیتر برای آزادی این زندانی به راه انداخته اند.

 

کاربران با هشتگ‌هایی نظیر گلرخ را نجات دهید، خواستار رسیدگی پزشکی و آزادی او شدند.

 

گلرخ ابراهیمی ایرایی از آبان‌ماه ١٣٩۵ بخاطر نوشتن کتابی در نقد سنگسار برای تحمل شش سال حبس به زندان منتقل شد.