پنج گریلای زن در نبردهای منطقه بارزان شهید شدند

نیروی مدافع خلق در گزارش امروز خود از جانباختن پنج گریلا در جریان حملات ارتش ترکیه به منطقەی بارزان در جنوب کردستان خبر داده است. پنج گریلای جانباخته از زنان عضو یژاستار هستند

نیروی مدافع خلق در گزارش امروز خود از جانباختن پنج گریلا در جریان حملات ارتش ترکیه به منطقەی بارزان در جنوب کردستان خبر داده است. پنج گریلای جانباخته از زنان عضو یژاستار هستند

 

مرکز اطلاع‌رسانی نیروی مدافع خلق در گزارشی، مشخصات پنج گریلای جانباخته یژاستار در نبردهای اخیر با ارتش ترکیه در منطقه بارزان را اعلام کرد.

 

ارتش ترکیه از اواخر ماه سپتامبر تاکنون در منطقەی بارزان واقع در خاک اقلیم کردستان وارد عملیات شده است.

 

نیروی مدافع خلق در گزارش خود تأکید کرده که گریلاهای آن مقاومت سرسختانەای در برابر ارتش ترکیه انجام داده اند. در جریان این مقاومت در روز شش مهر ، پنج گریلای زن شهید شدەاند.

 

ه.پ.گ می‌گوید، روناهی استرک، آمارا زیلان آرارات، ژیندا امرالی، آسمین بوتان و بریوان آمارا قهرمانانه تا آخرین گلوله جنگیدند و جلوی نظامیان اشغالگر را گرفتند.

 

در این گزارش نوشته شده گریلاهای جانباخته در مناطق مختلف کردستان هستند که نشان از سراسری و ملی بودن پ.ک.ک است.

 

ه.پ.گ شهادت گریلاها در این نبرد را به خلق کرد تسلیت گفته و مشخصات آنها را بدین ترتیب اعلام کرده است:

 

  نام: سدا آجار

  کد سازمانی: آمارا زیلان آرارات

  متولد: وان

  زمان و مکان شهادت: ۶ مهرماه ١٣٩۶ / بارزان

 

 

  نام: برچم آسلان

  کد سازمانی: آسمین بوتان

  متولد: مانیسا

  زمان و مکان شهادت: ۶ مهرماه ١٣٩۶ / بارزان

 

 

   نام: دیلان کاراداغ

   کد سازمانی: بریوان آمارا

   متولد: رحا

  زمان و مکان شهادت: ۶ مهرماه ١٣٩۶ / بارزان

 

 

  نام: مروش محمد

  کد سازمانی: ژیندا امرالی

  متولد: عفرین

  زمان و مکان شهادت: ۶ مهرماه ١٣٩۶ / بارزان

 

 

  نام: زینب رمو

  کد سازمانی: روناهی استرک

  متولد: حلب

  زمان و مکان شهادت: ۶ مهرماه ١٣٩۶ / بارزان