پیام آکادمی ژنولوژی به مناسبت شهادت دکتر آلینا سانچز

آکادمی ژنولوژی در پیامی ضمن ابراز تسلیت شهادت دکتر آلینا به خانواده و دوستان وی، از مبارزه خستگی ناپذیر وی تجلیل به عمل آورده و می‌گوید:"لِگرین یک زن شاد، شجاع و انقلابی بود که پل‌های پایدار دوستی را مابین زنان و مردم از سراسر جهان ایجاد کرد."

آکادمی ژنولوژی در پیامی ضمن ابراز تسلیت شهادت دکتر آلینا به خانواده و دوستان وی، از مبارزه خستگی ناپذیر وی تجلیل به عمل آورده و می‌گوید:"لِگرین یک زن شاد، شجاع و انقلابی بود که پل‌های پایدار دوستی را مابین زنان و مردم از سراسر جهان ایجاد کرد."

 

همرزمان آلینا سانچز (لیگرین) در آکادمی ژنئولوژی نامه‌ای به خانواده و دوستان مبارز اینترناسیونالیست که از آمریکای لاتین بە مبارزات آزادی خواهی کردها پیوسته بود و اخیرا در روژاوا شهید شد، نوشتند.

 

خانوادە عزیز و دوستان مبارز و دوست محبوبمان رفیق آلینا سانچز، "لِگرین چیا""

سلام گرممان را از روژاوا-بخشی از کردستان جایی کە در آن با همرزممان لِگرین زندگی، کار و مبارزه میکنیم، پذیرا باشید. در حالی کە تمام قدرت‌های جهان متحد هستند تا جنگ تجاوزگرانە و نظم استثمارگرشان را بر مردم خاورمیانه تحمیل کنند، مبارزان اینترناسیونالیستی مانند رفیق لِگرین دوشادوش با مردم روژاوا و شمال سوریه برای دفاع از بشریت و ایجاد یک جامعه آزاد هستند.

 

با وجود تحریمها و حملات نظامی داعش، رژیم سوریه و دولت فاشیستی ترکیه، مردم روژاوا به تلاش‌شان در ایجاد یک سیستم دمکراتیک-زیست محیطی خودمختار مبتنی بر آزادی زنان و مشارکت تمامی بخشهای جامعه ادامه داده‌اند. با همبستگی، تعامل و مشارکت دوستان اینترناسیونالیستی همچون رفیق لِگرین، طی ٨ سال گذشته توانستیم پیشرفت های مهمی را بدست آوریم.

 

رفیق لِگرین تجارب زندگی خود را برای کمک به ایجاد سیستمی بهداشتی جایگزین در روژاوا که قادر باشد نیازهای جامعه را در شرایط جنگ و تحریم تامین کند اختصاص داد. ایشان با اشتیاق و تعهد، شادمانی زندگی و ایدە‌هایش را با همە مردم قسمت کرد. از سوی دیگر با عشق از رفقایش که در جنگ مجروح میشدند مراقبت و درمان میکرد. او الهامبخش برای مراقبت از سلامتی رفقای همرزم خود بود و تلاش وی برای تثبیت جامعه‌ای تازه و زندگی نوین معطوف گشت.

 

لِگرین سعی کرد با سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی و سازمان‌های بهداشتی ارتباط برقرار کرد تا در جهت تامین ضروریات مردم کمک کنند.

 

در همین راستا رفیق لِگرین در ١٧ مارس ٢٠١٨ همراه با کمیته بهداشت روژاوا برای دیدار با نمایندگان سازمان بهداشت جهانی به حسکه رفت. عصر همان روز خبر دردناکی دریافت کردیم که اتومبیل آنها دچار حادثه شده و رفیق لِگرین در این سانحه ناگوار جان باخته است. این حادثه دردناک هنوز هم برایمان باورکردنی نیست.

 

در طول هشت سال گذشته، بسیاری از ما فرصت این را داشته‌ایم تا رفیق لیگرین را در کوهستانهای کردستان، در روژاوا و یا در اروپا اروپا، سایر نقاط جهان ملاقات کنیم و لحظات ارزشمند را با او داشته باشیم.

 

رفیق آلینا نام کُردی "لِگرین" را بمعنای جستجوگر انتخاب کردند. این نام واقعا شایسته او بود، زیرا زندگی او جستجوی بدون وقفه برای آزادی و عدالت بوده است. رفیق لگرین با ارتباط تاریخی مبارزات مردمی علیه دیکتاتوری در آرژانتین و تجربیات مبارزات و جنبشهای دیگر در آمریکای لاتین با جنبش آزادی خواهی کُردی معتقد بود که:

مفهوم کنفدرالیسم دمکراتیکِ عبدالله اوجالان، ابعاد گوناگونی برای ایجاد آینده و زندگی ارزشمند دارد. وی آلام زنان و مردم ستمدیده را درد خویش و مبارزه آزادی زنان و مردم کردستان را به عنوان مبارزه خود درک کرد. ایشان همیشه اصرار داشت که به مکانهایی برود که بیشتر به او احتیاج هست، جایی که بتواند زندگی مردم و سلامتشان را نجات دهد.

 

هنگامی که ارتش ترکیه در ٢٠ ژانویه ٢٠١٨ جنگ اشغال کانتون عفرین را آغاز کرد، رفیق لِگرین اصرار داشت تا به جبهه مقدم مقاومت در برابر تجاوز ترکیه فاشیستی برود. اما کمیته بهداشت تصمیم گرفت او در کانتون جزیره بماند تا کار ایجاد روابط و شبکه‌ها را برای حمایت فوری کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی ادامه دهد. حادثه ناگواری شهادت رفیق همه ما را دچار غمی انبوه کرده است.

 

مراتب همدردی عمیق را با شما ابراز میداریم و رفیق لِگرین را به عنوان یک زن شاد، شجاع و انقلابی که پل ارتباطی دوستی مابین زنان و مردم از سراسر جهان ایجاد کرد، به یاد می‌آوریم.

 

ما امیدواریم که نیرو و عشقی که او با مردم در اینجا با همه به اشتراک گذاشت برای شما منبعی از نیرو و افتخار باشد. لِگرین همیشه در جستجوی مداوم ما برای آزادی و عدالت زندگی خواهد کرد.

 

صمیمانه شما را در آغوش می‌گیریم"