پیام شادباش روز جهانی زن از سنگرهای تل تمر

رزمندگان زنی که در سنگرهای تل تمر علیه اشغالگری دولت ترک و تبهکاران وابسته به آن سنگر گرفته‌اند ۸ مارس را به تمامی زنان جهان تبریک گفتند.

رزمندگان زنی که در سنگرهای تل تمر علیه اشغالگری دولت ترک و تبهکاران وابسته به آن سنگر گرفته‌اند ۸ مارس را به تمامی زنان جهان تبریک گفتند. در پیام این رزمندگان زن آمده است که ما ۸ مارس ۲۰۲۰ را به روزی تبدیل می‌کنیم که تضمین کننده پیروزی باشد، این پیام و پیمان ما به جهانیان است.

به مناسبت فرارسیدن بهار و روز جهانی زنان کارگر، ۸ مارس، ما به سنگرهای مبارزان یگانهای مدافع زنان رفتیم. رزمندگان زن وابسته به شورای نظامی تل تمر پیام و خواسته‌های مهم خود را با ما در میان گذاشتند.

یکی از رزمندگان عفرینی با نام خملین زکریا با ارزیابی و تحلیل سطح حملات ارتش دولت ترک گفت: حملات ارتش اشغالگر ترک همچنان ادامه دارند. در نتیجه این حملات هزاران خانواده ناگزیر آواره شده‌اند. ما نیز به عنوان رزمنده در سنگرهایمان پاسخ لازم را به این حملات می‌دهیم. لازم به ذکر است که این سنگرها که اکنون ما در آن قرار داریم و از آنها حفاظت می‌کنیم، همگی تحت حافظت ما زنان قرار دارند. این سنگرها نزدیکترین سنگر به دشمن هستند. با اطلاع از این امروزه ما در مقابل تمامی حملات اشغالگران ایستاده و پاسخ لازم را به انها می‌دهیم.

رزمنده خملین از سنگرهای مقاومت، ۸ مارس را به تمامی زنان تبریک گفته و اظهار داشت ما رزمندگان زن ۸ مارس را به تمامی زنان تبریک گفته و می‌گوییم که ۸ مارس ۲۰۲۰ را به روزی تبدیل می‌کنیم که تضمین کننده پیروزی ما باشد، این پیمان ما با جهانیان است.

یکی دیگر از رزمندگان عرب به نام بریتان جودی که از اهالی تل تمر است با اشاره به هدف خود از پیوستن به صفوف مبارزه اظهار داشت: هدف من این دفاع و حفاظت از جامعه‌ام بود، زیرا حملات دشواری علیه خلقمان و جامعه ما اخیرا در جریان بوده است. اما ما هیچگاه خط مقاومت را رها نمی‌کنیم. بر این باور هستم که مقاومت ما به تلاشهای دولت اشغالگر ترک خاتمه می‌دهد. دولت ترک ما را تروریست می‌خواند، اما همه می‌دانند که صاحبان این خاک بوده و از آن دفاع می‌کنیم. اما این دولت ترک است که به ما حمله می‌کند. چه کسی تروریست است؟ وظیفه ماست که جامعه‌امان را از هر گونه حمله‌ای حافظت کنیم و ما همانند رزمندگان کورد، عرب اکنون وظیفه خود را انجام داده و تا اخرین نفس دفاع می‌کنیم. بریتان نیز همانند دیگر رفقای خود ۸ مارس را تبریک گفته و اظهار داشت: روز ۸ مارس را به تمامی زنان کارگر، مقاوم و مبارز تبریک می‌گویم. ما امروز در سنگرها از این روز استقبال می‌کنیم و برای ما مایه غرور است که در سنگرهایمان از این روز استقبال کنیم.

روماف آمودی از شهر امودی نیز با اشاره به وحشیت دولت اشغالگر ترک گفت: حملات ارتش ترک به مناطق شمال-شرق سوریه همچنان ادامه دارند، اما بعد از اشغال شهر سریکانی و گری سپی نفرت ما از دشمن وحشی بیشتر شده است. دشمن انسانیت هر روزه ما را تهدید کرده و می‌گوید که به تروریستها حمله می‌کنیم، اما از یاد می‌برد که خود وی تروریست است. دولت ترک هیچ حقی بر سوریه ندارد. ما هیچگاه وحشیتهای دولت ترک را از یاد نمی‌بریم، ما سرشک مادرانمان را فراموش نمی‌کنیم و برای انتقام خود شهدایمان تا اخرین نفش در مقابل این حملات ایستادگی می‌کنیم.

روماف ۸ مارس را به تمامی زنان جهان تبریک گفته و اظهار داشت: این روز برای ما زنان روز خجسته‌ای است، در این روز است که قدرت زنان در تمامی جهان خود را به رخ می‌کشد، اما ما زنان نه فقط در این روز، بلکه در تمامی روزهای سال مبارزه و مقاومت خود را ادامه می‌دهیم. در هیچیک از ارتشهای زنان نمی‌توان شاهد مبارزه‌ای از نوع مبارزه و نبرد ما بود، تاسیس یگانهای مدافع زنان نشان دهنده نوع دیگری از مبارزه بوده و مایه غرور ماست.

دنیز سریکانی از دیگر رزمندگان زن با اشاره به جسارت جوانان سریکانی اظهار داشت: حملات بسیار سنگینی علیه شهرمان روی داد، اما این حملات وحشیانه خشم و نفرت بسیار بزرگی را در دل جوانان شهرمان ایجاد کرده است. نخستین بار نیست که چنین حملاتی را علیه ما و شهرمان انجام می‌دهند. ۵ ماه اخیر با وحشیت و تکنولوژی پیشرفته خود شهرهای ما را مورد تاخت و تاز قرار دادند. در مقابل این حملات ما مقاومت بی‌نظیری از خود نشان دادیم.

دنیز سریکانی در رابطه با ۸ مارس نیز افزود: ۸ مارس روز خجسته‌ای است. خلقمان در سریکانی در کمپ‌ها و اردوگاههای این روز را جشن می‌گیرند. ما برای خفاظت از خلقمان در سنگر از این روز استقبال می‌کنیم. ما براین باوریم که این موضع ما در سال ۲۰۲۰ پیروزی را برای خلقمان به ارمغان خواهد آورد.

رزمندگان زن شورای نظامی تل تمر از تمامی زنان شمال-شرق سوریه خواستند که صفوف سازمانی خود را تقویت کرده و در این راستا اظهار داشتند که می‌خواهیم تمامی زنان در شمال-شرق سوریه در مقابله با اشغالگری بپاخاسته و اشغالگری را در سرزمین خود خاتمه دهند. به صفوف مبارزه پیوسته و  از سرزمین خود صیانت نمابند. از این طریق است  که می‌توان اراده خود را نشان داده و به اشغالگری خاتمه دهند.