پیام ک.ج.ک به مناسبت ماه محرم

کمیته‌ی خلق‌ها و باورمندیهای ک.ج.ک به مناسبت ماه محرم که علویها و مسلمانان شیعه در گرامیداشت «مقاومت کربلا» به عزاداری پرداخته و در آن نذری پخش می‌کنند، پیامی منتشر کرد

   کمیته‌ی خلق‌ها و باورمندی‌های کنفدرالیسم جوامع کوردستان-ک.ج.ک گفت، "علویها و مسلمانان شیعه، امروز نیز با روزه و پخش نذری عاشورا مقاومت کربلا را گرامی داشتند. به آنها سلام میفرستیم که با عبادات خود یاد مقاومت کربلا را گرامی میدارند. امیدواریم روزه و نذریهای آنها قبول درگاه حق شود.

   ک.ج.ک طی این پیام میگوید، "مبارزات امام حسین و دهها تن از یارانش علیه ظلم یزید، در خاورمیانه مبارزاتی مهم به شمار میرود. این مبارزات در دل عدالتخواهان و مبارزان برابری خواه و آزادیخواه جایگاه مقدسی دارد. مبارزات عاشورا مانند عبادتی به یاد آورده میشود و میراثی مقدس برای مبارزات آزادیخواهی انسانیت برای خلقمان به جای گذاشته است. به همین دلیل امام حسین در خاورمیانه خطی است. آنهایی که بر مبارزات دادخواهی و حقوق بشر اصرار می‌ورزند، ۱۳۷۹ سال است که با روزه گرفتن و پخش نذری، ارزش انسانیت و اعتقادات خود را برای نسلهای آینده به ارث گذاشته‌اند.

   خط مقاومت امام حسین که با عبادت گرامی داشته میشود، بسیار ارزشمند است. تقدس آن در نپذیرفتن ظالمان است. دست از زندگی خود کشیده و علیه ناحقی و اسارت، خود را تسلیم سلطان و قصرنشینان که وجدان و آبروی انسانیت را زیر پا گذاشتند، نکردند. آنها برای آنکه نماینده‌ی اخلاق و آبروی انسانیت هستند، صدها سال است گرامی داشته میشوند. به همین دلیل حسینی بودن به این معنی است، انسانها بدون هیچ تفاوتی علیه ظلم و زور و قصر و سلطان مبارزه کنند.

   در کوردستان و همه‌ی خاورمیانه قدرتهایی همانند یزید به خلقها ظلم می‌کنند. میتوان گفت در همه‌ی کشورها گروهی منفعت‌طلب برای محافظت از قصر و سرمایه‌ی خود، به ظلم روی آورده و حقوق خلق‌ها را پایمال می‌کنند. همانطور که در حملات فاشیستی آ.ک.پ-م.ه.پ دیدیم، خواست اولیه‌ی خلق کورد به بهانه‌ای برای حملاتشان تبدیل شده است. این فاشیستها برای منافع و سرمایه‌هایشان خواستهای مشروع و روای خلق کورد را بهانه قرار داده و در تلاشند تا خاک سوریه و عراق را اشغال کنند. هر روز بدون آنکه تفاوتی میان زن و کودک و سالخورده قائل شوند، انسانهای بی‌گناه را میکشند. همانند یزید می‌گویند یا باید سیستم ما را بپذیرید و تسلیم ما شوید، یا شما را خواهیم کشت. درد و رنج فقرا را برای منافع خود به کار می‌گیرند. همان طور که میدانیم همیشه ظالمان علیه آنهایی که خواهان برابری و حقوق خود هستند، با هم متحد می‌شوند و با هم کار میکنند. به همین دلیل آنهایی که مقاومت کربلا را گرامی می‌دارند باید علیه ظلم و ظالمان با هم متحد شوند. به همین دلیل در چنین روزی در گرامیداشت محرم درس مهمی که تا حد عبادت مقدس است این است که علیه ظلم قدرتمندان به طور سازمان یافته و با سربلندی با هم مبارزه کنیم.

   امروز اگر به وضعیت کوردستان، سوریه و ترکیه توجه شود، می‌بینیم آنهایی که مانند یزید هستند، میخواهند جامعه‌ی علوی را نیز نابود کنند. فشار و ظلم رژیم فاشیست اردوغان-باخچلی علیه علویهای ترکیه و کوردستان وجود دارد. حملات غیرقابل قبولی علیه مقدسات جامعه‌ی علوی انجام میشود. از راه مدارس امام خطیب که با پشتیبانی اوقاف[ترکیه] ایجاد شده‌اند، جان، راه و تاریخ علویها را هدف قرار داده و پیام قتل‌عام برای آنها می‌فرستند. به همین دلیل راه راست و راه امام حسین این است که علیه یزیدهای زمانه مبارزه کنیم. محرم به علویها فرمان می‌دهد علیه فاشیسم اردوغان و باخچلی دوشادوش هم و با قدرت همراه نیروهای دمکراتیک به مبارزه برخیزند.

   مانند علویها، مسلمانان شیعه هم مقاومت کربلا را گرامی میدارند. به باور ما، فرمان این خط آن است، علیه یزیدهای خاورمیانه که فاشیسم دولتی ترک سردسته‌ی آنهاست، و همچنین علیه همه‌ی سیاستهای ظالمان مبارزه کنیم. رحمت خدا بر مسلمانان شیعه‌ای که در مراسمهای کربلای امسال جان خود را از دست دادند درخواست ما از همه‌ی مسلمانان شیعه و همه‌ی معتقدان که در خط امام حسین مبارزه میکنند این است که علیه رژیمهای دیکتاتور و فاشیست خاورمیانه در جبهه‌ای مشترک مبارزات دمکراتیک را گسترش دهند.

   به مناسبت ایام محرم و روز عاشورا، یک بار دیگر یاد امام حسین را گرامی میداریم و امیدواریم روزه‌ی ۱۲ امام و خدماتشان در دفتر حق نوشته شود.

   درخواستمان از همه‌ی عاشقان امام حسین این است، تلاش کنیم حضرت حسین و همه‌ی شهدا در مبارزات علیه ظلم زنده باشند. در مبارزات جنبش آزادیخواهی کوردستان که جنبشی مشابه حسینی است، شهدا زنده‌اند. از همه میخواهیم در جبهه‌ی مبارزات آزادی و دمکراسی‌خواهی شرکت کنند."