پیمان ویان: حکومت اگر گام برندارد سرنگون خواهد شد

پیمان ویان عضو شورای هماهنگی جامعه زنان آزاد شرق کردستان، "کژار" در گفت‌وگو با خبرگزاری فرات به مشکلات زنان در ایران پرداخته و شرایط موجود را قتل‌عام زنان توصیف می کند. او خطاب به حکومت ایران می گوید اگر گام برندارد سرنگون خواهد شد

پیمان ویان عضو شورای هماهنگی جامعه زنان آزاد شرق کردستان، "کژار" در گفت‌وگو با خبرگزاری فرات به مشکلات زنان در ایران پرداخته و شرایط موجود را قتل‌عام زنان توصیف می کند. او خطاب به حکومت ایران می گوید اگر گام برندارد سرنگون خواهد شد.

 

عضو رهبری جامعه زنان آزاد روژهلات کردستان- کژار خاطرنشان کرده است که از دیدگاه آنان کشتن و یا خودکشی زنان قتل‌عامی است که بر زنان اجرا می‌شود. به گفته وی جنسیت‌گرایی از سوی ذهنیت مردسالاری حاکم بر جامعه اعمال می‌شود و به این دلیل هم روزبروز بر بحران‌های جامعه افزوده می‌شود. سیستم روزانه مردسالاری را تحمیل می‌کند و اینگونه درصدد است که خشونت را در میان جامعه رواج دهد.

 

رژیم زن را همچون صید و مرد را هم صیاد او می‌بیند

پیمان ویان خاطرنشان کرد :"رژیم موجود زن را همچون مِلک مرد دیده و با چشم طعمه‌ای به وی نگاه می‌شود که از سوی مرد صید می‌شود. مردی که طبق اندیشه‌های رژیم زن را صید کرده با دیده حقارت به وی می‌نگرد و هر بلایی را سر وی می‌آورد. ممکن نیست در چنین وضعیت از محبت و رفاقت سخن گفت."

 

عضو رهبری کژار سپس به با اشاره به قتل مریم فرجی آنرا برخاسته از دیدگاه ذهنیت مردسالاری می‌داند که زن را همچون ناموس خود دید و مبانی اخلاقی خود را روی جسم زن تعریف می‌کند. وی خاطرنشان کرده که چنین وضعیتی نه تنها زنان بلکه مردان را به بحران عمیقتری سوق می‌دهد. ویان افزود:"بدون شک خشونت علیه زنان تنها مرگ زن نیست. شدت علیه زنان، بدرفتاری و خشونت روحی روانی و همچنین خشونت فیزیکی هم به شیوه گسترده بر علیه زنان اعمال می‌شود. تعرض به زنان بیشتر شده و اینگونه روح و روان زن را نابود می‌کنند. در خیابان‌ها هم با اسید به زنان حمله‌ور می‌شوند. وادار کردن دختران خردسال به ازدواج هم بخشی از سیاست تعریف شده مردسالاری است."

 

رژیم عاری از اخلاق زن را به دست مرد می‌کُشد

پیمان ویان فقدان آزادی زنان را دلیل اساسی کشتن آنان دانسته و می‌گوید:"آزادی زن به هیچ عنوانی پذیرفته نمی‌شود. رژیم مردسالار تنها با دیده ناموس به زن می‌نگرد و وقتی از این رویکرد به قتل زنان نگاه کنیم خواهیم دید که این معضل ریشه در اندیشه‌های رژیم دارد."

وی کشتار زنان از سوی مردان و نسبت دادن آن به نبود تفاهم میان آنان را دیدگاهی سطحی خوانده و بر همین مبنا هم رژیم دست به تهمت‌پراکنی علیه زنان می‌نماید. وی افزود:" اظهاراتی همچون 'زنان اخلاق را تضعیف می‌کنند' یا 'ناموس خانواده را زیر سئوال می‌برند' از سوی رژیم مطرح می‌شود. این دیدگاهی است که رژیم آنرا بر جامعه تحمیل کرده و در واقع بی‌اخلاقی واقعی هم همین دیدگاه رژیم است. رژیم عاری از اخلاق زن را قربانی و مرد را قاتل وی می‌گرداند."

 

دولت ایران رژیمی  صرفا مرد سالار و ضد زن است

ویان که از قتل زنان به عنوان قتل زندگی نام می برد می گوید تعداد موارد قتل زنان در ایران در مجموع یک کشتار جمعی را نشان می دهد. بحران‌های سیاسی و اقتصادی بر افزایش خشونت‌ها علیه زنان در جامعه تأثیر می گذارند هرچند که عامل اصلی این کشتار همچنان منطق مردسالاری است که نمی خواهد زنان نفس بکشند.

 

وی حکومت را مسئول تربیت اینچنینی مردان در جامعه دانسته و می گوید این سیستم خود را صیاد و زنان را شکاری برای مردان تعریف می کند. از حکومت و مردی که چنین فکر می کند و زن را ملک خود می داند نمی‌شود که انتظار محبت و دوستی داشت. 

 

پیمان ویان اضافه می کند وقتی که مردان از زنان به عنوان ناموس خود نام می بردند حق اعمال هرگونه مقررارت غیر اخلاقی در مورد بدن او را برای خود محفوظ می دانند. زنان اینگونه مدام گناهکار قلمداد می شوند و برای همین است که کشته می شوند. مریم فرجی نمونه اخیر این زنان است که روزها مفقود شده بود و پیکر سوختەی او پس از قتل وحشیانه پیدا شد.

 

عضو شورای هماهنگی کژار به افزایش تعرضات روحی و جسمی علیه زنان در سال‌های اخیر پرداخته و می گوید ازدواج در سنین کودکی تا اسیدپاشی و قتل بخشی از سرنوشت محتوم زنان نیست.

 

او به مبارزه زنان برای آزادی و برابری اشاره می کند و می گوید آنکه حیثیت مردم را لکه دار کرده است زنان نیستند بلکه حکومت بی اخلاقی است که از مردان قاتل ساخته است.

 

پیمان ویان با رد مذهب گرایی، ملی‌گرایی و جنسیت‌گرایی می افزاید جامعه ایران باید این سه عنصر که هسته اصلی حکومت هستند را بخوبی تحلیل کند.

 

عضو رهبری کژار در زمینه چارەیابی، به نقشه راه کودار و پژاك اشاره می کند و می گوید که هدف آنها تأمین حقوق خلق کرد و دیگر خلق‌های ایران با استفاده از نیروی اجتماع است، اگر نه امیدی به حکومت نمی رود. وی خطاب به حکومت ایران گفت که اگر برای چارەیابی گام برندارد، سرنگون خواهد شد.

 

پیمان ویان در مورد سیستم کژار هم توضیح داد که خواست آنها دفاع از همه زنان ایران است و این را بخشی از وظیفه خود می دانند چون مسائل زنان، مشترک است.