چهارمین کنگره رژاک آغاز شد

١٨٠ نماینده سازمان زنان آزاد کردستان-رژاک در چهارمین کنگره در سالن اجتماعات هتل پریژ سلیمانیه گردهم آمدند

١٨٠ نماینده سازمان زنان آزاد کردستان-رژاک در چهارمین کنگره در سالن اجتماعات هتل پریژ سلیمانیه گردهم آمدند

 

علاوه بر زنان جنوب کردستان زنانی از دیگر بخش‌های کردستان بعنوان مهمان در این کنگره شرکت کرده‌اند.

 

کنگره با اعلام یک دقیقه سکوت به پاس احترام به شهدای راه انقلاب کردستان آغاز شد. سپس گزارش فعالیت‌های مقطع جاری قرائت شد و گفته شد که پس از قرائت گزارش‌ها این فعالیت‌ها از سوی شرکت کنندگان مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.