چهار تن از زنان درویش گنابادی به بیست سال حبس محکوم شده‌اند

چهار تن از زنان درویش محبوس در زندان قرچک ورامین مجموعاَ به ٢٠ سال حبس محکوم شدند.

چهار تن از زنان درویش محبوس در زندان قرچک ورامین مجموعاَ به ٢٠ سال حبس محکوم شدند.

 

احکام چهار تن از زنان درویش محبوس در زندان قرچک ورامین که پیش‌تر در بهمن‌ماه سال گذشته در ارتباط با حوادث گلستان هفتم بازداشت شده بودند صادر شده است.

 

نازیلا نوری، آویشا جلال‌الدین، سیما انتصاری و شیما انتصاری به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی کشور هرکدام به پنج سال حبس محکوم شده اند.

 

محکومیت زنان درویش به دنبال است که آنها اخیرا در پی هجوم گارد ویژه زندان و ضرب و شتم زندانیان، به مدت ١۶ روز اعتصاب غذا کردند