کاهش اعتبارات در حوزه ی زنان در بودجه ی سال ۹۷

به گفته ی پروانه ی سلحشوری نماینده ی مجلس ایران در مجلس سال ۹۷ از اعتبارات حوزه ی زنان کاسته شده است.

به گفته ی پروانه ی سلحشوری نماینده ی مجلس ایران در مجلس سال ۹۷ از اعتبارات حوزه ی زنان کاسته شده است.

 

این نماینده ی مجلس با اعتراض به این کاهش بودجه گفته است با تداوم فشار بر زنان و گسترش بیشتر فقر در میان آنان فساد افزایش خواهد یافت.

 

به گفته ی وی اعتبار طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار کاهش یافته و از ۲۰ میلیارد به ۱۵ میلیارد کاسته شده است.

 

همچنین طرح بیمه ی زنان خانه دار دارای بیش از سه فرزند حدود ۳۰ رصد کاهش بودجه داشته است که موجب ایجاد فشار بیشتر بر ماداران خواهد شد.

 

لازم به ذکر است رژیم در تنظیم بودجه سال آینده با مشکلات جدی روبه روست و در صدد است تا کمی بودجه خود را با ایجاد فشار بر ملت ایران،افزایش قیمتها،قطع یارانه،کاهش اعتبارات و ... جبران کند.

 

این موضوع در روزهای اخیر اعتراضاتی را در پی داشته است.