کشف جسد ربکا دایکس دیپلمات بریتانیایی کشته شده در لبنان

یک زن دیپلمات بریتانیایی پس از آنکه در لبنان مورد تجاوز جنسی قرار گرفت به قتل رسید.

یک زن دیپلمات بریتانیایی پس از آنکه در لبنان مورد تجاوز جنسی قرار گرفت به قتل رسید.

 

پلیس لبنان وقوع این حادثه را تأئید کرده و اعلام کرد که جسد ربکا دایکس دیروز در کنار یک اتوبان دیده شد. ربکا دایکس مورد تعرض جنسی قرار گرفته و سپس خفه شده است.

 

او در اوایل سال ٢٠١٧ به لبنان رفته و از مدیران برنامه‌ریزی وزارت توسعه بین‌المللی بریتانیا بود که در سفارت بریتانیا در بیروت کار می‌کرد.