کمیته زنان رقا یک خانه زنان در روستای سلحبیه افتتاح کرد

روز گذشته طی مراسمی در روستای سلحبیه رقا، یک خانه زن افتتاح شد.

روز گذشته طی مراسمی در روستای سلحبیه رقا، یک خانه زن افتتاح شد.

 

کمیته زنان وابسته به شورای شهر رقا با برگزاری مراسمی در روستای سلحبیه واقع در ٣٠ کیلومتری غرب شهر رقا خانه زن را افتتاح کرد.

 

در این مراسم شماری از نمایندگان سازمانهای جهانی زنان، مجلس زنان سوریه دمکراتیک و شورای مردمی حضور داشتند. 

 

مراسم با ادای احترام به شهدای راه آزادی آغاز شد. سخنگوی زنان سوریه دمکراتیک و شورای شهر رقا و کمیته زنان محله های رِمیلان در این مراسم سخنرانی کردند.

 

سخنرانان ضمن تبریک افتتاح خانه زن بر افزایش نقش زنان در اجتماع  تاکید کردند.