کنگره زنان استار: از انقلاب زن در روژاوا باید دفاع شود

شاخه سازمان زنان کنگره استار در کانتون قامشلو با برگزاری یک تجمع خبری تأکید کرد باید از انقلاب زن و مقاومت عفرین دفاع کرد.

شاخه سازمان زنان کنگره استار در کانتون قامشلو با برگزاری یک تجمع خبری تأکید کرد باید از انقلاب زن و مقاومت عفرین دفاع کرد.

 

زنان کرد و عرب قامشلو با تجمع در مقابل مرکز شهید "سکینه جانسز"، در مورد دورمین مرحله کمپین "بپاخیز" بیانیه قرائت کردند.

سخنگوی معترضان گفت زنان در انقلاب روژاوا در برابر هجوم نابودکنندەی حکومت ترکیه و داعش عصیان کردند.

 

او اشاره کرد که در ماه ژانویه ٢٠١٨ ترکیه با حمله هوایی به کانتون عفرین، صدها زن و کودک و سالمند را قتل‌عام کرد.

 

سخنگوی کنگره استار گفت ساکنین عفرین روز هجدهم مارس خانه های خود را ترک کردند و جامعه انسانی باید کمک کند تا آنها از آوارگی به خانەهای خود بازگردند.