کژار: انقلاب خلق‌ها در ایران تنها در پرتو انقلاب زنان به واقعیت خواهد پیوست

​​​​​​​... جنبش زنان نه تنها در ایران بلکه در دنیا یکی از ستونهای اصلی تغییر در نظام سرمایه‌داری و دولتی است و مسئله‌ای روبنایی و صرفا معلول قوانین مردسالار و سنتهای ارتجاعی باقیمانده از جوامع کهن نیست بلکه مقوله‌ای زیربنایی است ...

شورای هماهنگی جامعه‌ی زنان آزاد شرق کردستان ـ کژار به مناسبت هشتم مارس روز جهانی زن بیانیه‌ای منتشر کرد و زنان در ایران را به اتحاد و همبستگی فراخواند.

 

متن بیانیه به نقل از وبگاه کژار به این شرح است:

"هشت مارس، روز همبستگی و همصدایی زنان

روز هشت مارس روز جهانی زنان زحمتکش را به تمامی زنان کارگر و همه زنانی که در راه آزادی، برابری و دمکراسی مبارزه می‌کنند، همچنین به رهبر آپو که در راستای پیشبرد مبارزات و آزادی زنان کرد تلاشهای فراوانی نموده، تبریک عرض کرده و یاد و خاطره همه زنانی که در راه آزادی و رهایی جان خود را فدا کرده‌اند را گرامی می‌داریم.

 

این روز به دلیل استثمار و ارزان تلقی شدن دستاوردها و رنج زنان نامگذاری شده است. زنان به عنوان کهن ترین ملت مستعمره ناشی از مناسبات مردسالارانه از بدو پیدایش نظام تمدن از جایگیری در موقعیت اصلی خود محروم شده‌اند؛ این استثمار و تبعیض در دویست سال اخیر و همزمان با سیستم مدرنیته سرمایه‌داری اشکال پیچیده‌ای به خود گرفته است. در ایران و سایر کشورهای جهان وضعیت زنان به ویژه زنان کارگر در نتیجه بحرانها و نابسامانی‌های ساختاری نظام سرمایه‌‌داری به وخامت گرائیده است. در سیستم حکومتی ایران نیز به دلیل حاکمیت سیستم دسپوتیک با بن‌مایه‌ی اسلام سیاسی و مذهب تشیع زنان مجبورند قوانین دردناک، حجاب اجباری، کنترل روزنه‌های زندگی و محرومیت از کار این ضدفرهنگ زن‌ستیز را به زور سرکوب و فشار تحمل کنند. بنابراین مسئله زن علاوه بر ابعاد فرهنگی و تاریخی، ابعاد سیاسی و ذهنیتی هم دارد. ذهنیتی که به تمامی در تاروپود حیات اجتماعی زنان دخیل شده و آنان را به انقیاد کشیده است. با وجود تشدید سرکوب، خشونت و تعمیق شکافهای جنسیتی، مبارزات زنان نیز به موازات آن وجود داشته است. ارتقای مبارزات زنان در چهل سال اخیر رژیم ایران، ساختارهای کنترل و سرکوب آن را به چالش کشیده است. جنبش زنان نه تنها در ایران بلکه در دنیا یکی از ستونهای اصلی تغییر در نظام سرمایه‌داری و دولتی است و مسئله‌ای روبنایی و صرفا معلول قوانین مردسالار و سنتهای ارتجاعی باقیمانده از جوامع کهن نیست بلکه مقوله‌ای زیربنایی است.

 

در سده بیست و یک مبارزات زنان وارد مرحله جدیدی گشته است. جنبشها و مبارزات آنان به سوی سازماندهی و تشکل یابی پیش می‌رود و این از نشانه‌های افزایش آگاهی زنان در مورد جایگاه کنونی آنان است. پیشاهنگی زنان کرد در مبارزه با ذهنیت واپسگرای داعشی و مردسالاری دولتی اثباتی بر این واقعیت است. زنان کرد با افکار و فلسفه رهبر آپو از قعر بردگی، به سوی آزادی و "خودبودن" سوق یافتند و هم اکنون مبارزات آنان الهام بخش زنان در تمامی دنیا شده است. امروز اراده‌مندی و مقاومت زنان کرد در شخصیت کسانی چون لیلا گوون، زن سیاستمدار کرد نمایان گشته که قریب به چهار ماه است برای رفع ایزولاسیون مطلق علیه رهبر آپو، اعتصاب غذای نامحدود خود را آغاز نموده و بدینگونه در یک برهه‌ی حساس تاریخی به پیشاهنگ انقلابی مقاومت زندگی است مبدل گشته است.

 

زنان در ایران در چند سال اخیر در برابر سیاستهای فشار و خفقان رژیم ایران ایستاده‌اند اما بایستی گستره مبارزات زنان وسیعتر گردد تا به آزادی حقیقی برسند. مسئله زنان در ایران قدمتی طولانی دارد و باید شیوه مبارزات و سازماندهی زنان نیز منسجم و کارامد باشد. آمار پدیده‌های اعتیاد، کودک همسری، کارتن خوابی، خودکشی، قتل و خشونت علیه زنان روند صعودی داشته است. در چنین مرحله‌ای که مسئله زن و ابعاد آن روز به روز آشکارتر می شود نیاز به همصدایی و همبستگی زنان وجود دارد. هشت مارس فرصتی است تا زنان این جغرافیا اعم از کرد، آذری، بلوچ، فارس و عرب به منافع و دغدغه های مشترک خویش اندیشیده بدان اهمیت داده و در جبهه‌ای مشترک، مبارزات خود را توسعه دهند.

 

کژار، جامعه زنان آزاد شرق کردستان معتقد است که تفاوت در دین، مذهب، هویت و اندیشه هیچگاه مانعی در برابر مبارزات، فعالیتها، برنامه و پروژه های مشترک در جهت آزادی زنان نیست. هم اکنون زمان آن است که به صیانت از میراث مبارزاتی همه زنانی که در راه آزادی جان خود را فدا نموده‌اند پرداخت. در تاریخ زنان کرد و ایرانی کم نیستند زنانی که هیچگاه در برابر ظلم و ستم سر تسلیمیت فرود نیاورده‌اند. شیرین علم هولی، ریحانه جباری و دهها نمونه دیگر از این دستند که نام، یاد و راه آنان تا رسیدن به قله‌های آزادی متدوام خواهد بود. این رسالتی تاریخی و مسئولیتی بر دوش همه زنان است. شکی نیست که زنان جامعه را به سوی آزادی و دمکراسی سوق خواهند داد و انقلابی زنانه ذهنیت ضداجتماعی دولتی و سرمایه داری را به ذهنیت صلح، مساوات و سوسیالیسم تغییر خواهد داد. انقلاب خلق‌ها در ایران تنها در پرتو انقلاب زنان به واقعیت خواهد پیوست."