کژار بر مبارزه برای عملی شدن آرمان بریتان تأکید کرد

جامعه زنان آزاد شرق کردستان در بیانیەای یاد و خاطره فرمانده بریتان و تمامی جانباختگان ماه اکتبر در مبارزه آزادیخواهی کردستان را گرامی داشته و به آنها ادای احترام کرده است.

جامعه زنان آزاد شرق کردستان در بیانیەای یاد و خاطره فرمانده بریتان و تمامی جانباختگان ماه اکتبر در مبارزه آزادیخواهی کردستان را گرامی داشته و به آنها ادای احترام کرده است.

 

شورای هماهنگی کژار در بیانیه خود از بریتان به عنوان یک نماد جنبش آزادیخواه کردستان یاد کرده و می‌گوید: "او از زنان عصیان‌گر درسیم است که در جوانی رو به مبارزه آورد و به کوهستان زد. عشق به زندگی گریلایی و مبارزه برای آزادی و میهنش از نکات برجسته و مشهود او است. رفیق بریتان در برابر واپسگرایی و اشتباهات از موضعی رادیکال برخوردار بود و به عنوان یک انسان آزاد هیچگاه در برابر سختی‌ها عقب‌نشینی نکرد. رفیق بریتان به این سخنش که می‌گفت انقلاب به شخصیت‌های طوفانی نیاز دارد متعهد ماند."

 

این بیانیه با یادآوری آنکه در سال ١٩٩٢ ترکیه با حمایت آمریکا و همکاری برخی از احزاب اقلیم کردستان عملیاتی علیه جنبش آزادیخواه کردستان آغاز کرد، می‌افزاید: "آنها در یک طرح غیر وجدانی، نیروهای پیشمرگ و گریلا را در مقابل هم قرار دادند. رفیق بریتان در نبرد مرگ و زندگی مقاومت کرد و با قهرمانی شهید شد. وقتی که از رفیق بریتان خواسته شد تسلیم شود و با خائنین همکاری کند، او با شعار زنده باد رهبر آپو خود را از یک صخره پرتاب کرد. رفیق بریتان موضعی انقلابی اتخاذ کرد و از خیانت سر باز زد."

 

کژار در ادامه از بریتان به عنوان یک الگوی به یاد ماندنی یاد کرده و می‌افزاید: "پس از گذشت ٢۵ سال، هم‌اکنون نیز نیروهای توطئه‌گر جهانی با اتحادی شوم درصدد پاکسازی جنىش آزادیخواه کردستان هستند. منزوی‌سازی رهبر آپو در امرالی بخشی از این فرایند است. با سیاست انکار و امحا سعی در از بین بردن دستاوردهای موجود در چهار بخش کردستان دارند. اتفاقات اخیر در جنوب کردستان که با تسلیم شدن برخی از احزاب کُرد همراه بود بخشی از این سیاست است. بنابراین اکنون زمان مقاومت و اصرار در آزادی است. باید در برابر تسلیم پذیری و خیانت متحد شویم."

 

کژار موضعگیری رفیق بریتان را موضعی صحیح برای امروز دانسته و می‌گوید: "رهبر آپو از رفیق بریتان به عنوان سمبل زنان آزاد یاد کرد و گفت دفاع از منزلت زنان کرد از طریق ادامه راه بریتان ممکن خواهد بود. ما زنان کرد تا نهایت بر ادامه خط رفیق بریتان و آرمان‌های او تأکید داریم و راهی بجز این برای آزادی وجود ندارد."