کژار روز سوم شهریور نقشه راه ویژه‌ای را برای حل مسائل زنان ایران منتشر می‌کند

مرکز مطبوعات کژار در اطلاعیه‌ای از انتشار نقشه راه ویژه‌ مسائل زنان ایران و کردستان در روز شنبه (سوم شهریور/ ٢۵ آگوست) خبر داده است

مرکز مطبوعات کژار در اطلاعیه‌ای از انتشار نقشه راه ویژه‌ مسائل زنان ایران و کردستان در روز شنبه (سوم شهریور/ ٢۵ آگوست) خبر داده است

 

در اطلاعیه آمده است:

"در ایران بحران اقتصادی و تنشهای سیاسی روز به روز شکل متفاوت و پیچیده ای به خود می‌گیرد. آسیبهای اجتماعی، رکود اقتصادی و پیامدهای آن همچون بیکاری، فقر و تورم، مشکلات زیست محیطی به‌ ویژه کم‌آبی خشم مردم نسبت به رژیم و ناکارآمدی آن را بیشتر نموده است. پر واضح است که مردم تاوان سیاستهای نادرست دولت را در طول سالها پرداخت کرده‌اند. اعتراضات و اعتصابات مردمی از همه طیف‌ها در یکسال اخیر این واقعیت را اثبات و آشکار نموده که مردم دیگر سیاست‌ها و رویکردهای تبعیض آمیز را نمی‌پذیرند و خواهان تغییر بنیادین در ساختار و قوانین رژیم هستند. بدون شک زنان از اولین قربانیان ذهنیت آنتی دمکراتیک و زن‌ستیز رژیم ایران هستند. آسیبهای اجتماعی و مشکلات اقتصادی بیش از همه زنان را تحت تاثیر و در وضعیت دشواری قرار داده است و دولت نه تنها تاکنون در راستای حل مسائل زنان و تغییر قوانین بر اساس احقاق حقوق آنان گامی برنداشته بلکه با رویکرد جنسیت گرایانه خود راه بر تعمیق مسئله زنان گشوده است. بنابراین زمان آن فرا رسیده که زنان با اتکا به دانش و اراده ذاتی خویش و انسجام و اتحاد، برای آزادی و کسب جایگاه اصلی خود مبارزه نمایند.

 

جامعه زنان آزاد شرق کردستان- کژار با خوانشی صحیح از پروسه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران به ویژه مسئله زنان، در راستای حل مسئله زنان در ایران و شرق کردستان دکلراسیونی را در روز ٢۵ آگوست/ سوم شهریور به اطلاع افکار عمومی خواهد رساند."

 

شایان ذکر است که کژار در راستای حل مسائل زنان دیدارهایی دیپلماتیک با زنان سایر احزاب شرق کردستان نیز داشته و این دیدارها را مثبت ارزیابی نموده است.