کژار: قلب زن مبارز نینا احمدی لحظه به لحظه برای آزادی می‌تپید

​​​​​​​"تاریخ آزادی زنان کرد به دست زنانی همانند نیناها نوشته می‌شود که تلاش و مبارزه‌ی آنها برای کرد و کردستان بخشی از زندگیشان بود"

شورای مدیریتی جامعه زنان آزاد روژهلات کردستان به مناسبت درگذشت نینا احمدی یاد و خاطره وی را گرامی داشت و بر گسترش مبارزات تأکید کرده است.

 

در بیانیه کژار آمده است:

"تاریخ آزادی زن کرد به دست زنانی همانند نیناها نوشته می‌شود که مبارزه و تلاش برای کرد و کردستان بخشی از زندگیشان بود.

 

در ابتدا ما جامعه‌ی زنان آزاد روژهلات کردستان کژار به خانواده و بستگان زن مبارز نینا احمدی تسلیت می‌گوییم و عهد می‌بندیم که راه مبارزان آزادی را ادامه دهیم.

 

زن مبارز نینا احمدی یکی از آن زنانی بود که لحظه به لحظه‌ی زندگیش، قلبش برای آزادی می‌تپید و در این راه تلاش و مبارزه کرد. به عنوان یک زن روژهلات کردستان دارای سابقه‌ای درخشان برای رسیدن به آزادی بود و با همین هدف بدون وقفه مبارزه می‌کرد. جای دستهایش در انقلاب و مبارزات روژهلات به جای مانده است. او یکی از آن زنانی بود که زندانهای ایران نتوانست اراده‌اش را بشکند و با تلاش خود زندان را به سنگر مقاومت تبدیل کرد.

 

پس از توطئه‌ی بین المللی علیه رهبر آپو در سال ۱۹۹۹ مانند شخصیتی آپویی مطالعات خود را در زمینه‌ی فکر و فلسفه ی رهبر آپو عمیقتر کرد و تا آخرین لحظه‌ی زندگیش دنباله رو آزادی و حقیقت بود و برای حقوق کردها مبارزه کرد.

 

تاریخ آزادی زنان کرد به دست زنانی همانند نیناها نوشته می‌شود که تلاش و مبارزه‌ی آنها برای کرد و کردستان بخشی از زندگیشان بود. به همین دلیل ادامه دادن به راه آنها وظیفه‌ی همه‌ی زنان بخصوص زنان روژهلات کردستان است و باید با حمایت از زن مبارز نینا احمدی این را به رژیم ضد زن ایران نشان دهیم که حتی مرزها نیز نمی‌توانند راه مبارزات ما را ببندند و در هر جایی که باشیم ما زنان از وجود خود و میهنمان صیانت می‌کنیم.

 

عهد می‌بندیم که با ارتقای مبارزات آزادی زنان در روژهلات و ایران، امید زنانی مانند نینا را به حقیقت مبدل کنیم و تا رسیدن به آزادی بدون وقفه مبارزه کنیم."