کژار: همبستگی زنان حکومت ایران را مجبور به عقب‌نشینی از مواضع ضدزن خواهد کرد

جامعه زنان آزاد شرق کردستان طی بیانیه ای که در آستانه سالگرد تأسیس خود منتشر کرده است به مصائب نظام سرمایەداری پرداخته و می‌گوید با ایدئولوژی رهایی زن به مبارزه خود با سیستم مردسالار ایران ادامه خواهد داد.

جامعه زنان آزاد شرق کردستان طی بیانیه ای که در آستانه سالگرد تأسیس خود منتشر کرده است به مصائب نظام سرمایەداری پرداخته و می‌گوید با ایدئولوژی رهایی زن به مبارزه خود با سیستم مردسالار ایران ادامه خواهد داد.

 

جامعه زنان آزاد شرق کردستان در بیانیه ای بحران‌های کنونی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را نشانه استهلاک و ناکارآمدی سیستم دولت-ملت در عصر مدرنیتەی سرمایه‌داری خوانده و می‌گوید گسترده شدن خونریزی‌ها و مسئله زن نیز ناشی از همین سیستم است.

 

کژار از زنان به عنوان قربانیان اصلی سیستم سرمایه‌داری یاد کرده و می‌گوید با وجودی که شعار آزادی زنان سر داده می‌شود اما در پس این آزادیهای پوشالی، روزانه هزاران زن در سراسر دنیا تحت عناوین دین، ناموس، ابژه‌ی جنسی و سنت و عرف کشته، ربوده و مورد تجاوز قرار می‌گیرند. از جمله در چند سال اخیر با تشدید بحران و بروز جنگهای فرقه ای و مذهبی در خاورمیانه، زنان بیش از همه مورد خشونت قرار گرفته‌اند. بعد از ظهور داعش و سایر گروههای افراطی بسیاری از زنان عرب، کُرد و ایزدی ربوده شدند که تاکنون از بسیاری از آنان خبری در دست نیست.

 

این بیانیه با این حال به نقاط مثبت زنان در این مقطع پرداخته و می‌گوید سازمان‌یافتگی زنان که نمونه‌ی بارز آن در مقاومت کوبانی و عفرین دیده شد نشان‌دهنده آن بود که اگر زنان انسجام قوی و واقعی داشته باشتند بدون شک پیروز می‌شوند و این موضوع برای زنان ایرانی و روژهلات کوردستان نیز صادق است.

 

کژار در ادامه به گسترش کمپین دختران خیابان انقلاب در ایران پرداخته و می‌گوید پشتیبانی زنان از یکدیگر باعث خواهد شد دولت عقب‌نشینی کند.

 

این بیانیه با تصریح آنکه سکوت هیچ تغییری در وضعیت زنان ایجاد نخواهد کرد می‌افزاید بی گمان اتحاد و همبستگی زنان ایرانی و روژهلاتی موجب فروپاشی سیستم زن ستیز خواهد شد و حاکمان ایران آنرا به خوبی می‌دانند.

 

کژار بهترین مدل برای جامعه ی دارای تنوع فرهنگی ایران را مدل کنفدرالیسم دمکراتیک عنوان کرده و می‌گوید این مدل متناسب با واقعیات جامعه ایران است و حقوق و احترام یکسان را برای همەی تنوعات فراهم می‌کند. در چنین سیستمی زنان در همه عرصه های گوناگون حضوری پررنگ و چشمگیر خواهند داشت.

 

کژار که این بیانیه را در آستانه چهارمین سالگرد تأسیس منتشر کرده تأکید می‌نماید که نحوه سازماندهی و مبارزه و اهداف خود را در یک قرارداد اجتماعی شرح داده و هدفش رهایی زنان از سیستم مردسالار ایران است.