کژار یاد سه مبارز زن کُرد را گرامی داشت

در نهم ژانویه‌ی ۲۰۱۳ سه زن انقلابی در پاریس، پایتخت فرانسه به شیوه‌ای وحشیانه به قتل رسیدند. یاد این سه زن انقلابی را گرامی داشته و پیمان ادامه‌ی خط مبارزات آن را بار دیگر خطرنشان می‌سازیم

در نهم ژانویه‌ی ۲۰۱۳ سه زن انقلابی در پاریس، پایتخت فرانسه به شیوه‌ای وحشیانه به قتل رسیدند. یاد این سه زن انقلابی را گرامی داشته و پیمان ادامه‌ی خط مبارزات آن را بار دیگر خطرنشان می‌سازیم

 

جامعه زنان شرق کردستان به مناسبت پنجمین سالگرد قتل سه مبارز زن کرد در پاریس بیانیه ای کتبی انتشاد داد.

 

بیانیه کتبی گژار بدین گونه می باشد:"حامیان و ایادی که دراین توطئه جای داشته را محکوم و لعنت می‌نماییم. رفیق سکینه جانسز تمثیل زن کرد جسور و در میان مبارزه‌ی آزادیخواهی پیشاهنگ اراده‌ی خلق کرُد می باشد. رفیق سارا در میان اولین گروه تشکیل دهنده‌ی هسته‌ی پ.ک.ک جای گرفته است. از بدو شناخت جنبش آپویی، معیارهای مبارزه‌گری آپویی در شخصیت وی برجسته شده است.  سارا برای آزادی در مقابل همه‌ی سختیها و دشواریها، زنی بوده که هر زمان مقاومت نموده است. در مقابل نژادپرستی ۱۲ سپتامبر در زندان های «آمد» به نماد زنی که عشق آزادی در دل داشته و برای دستیابی به آن مبارزه می‌کند، مبدل شد. رهبر آپو شهادت رفیق سارا را همانند دومین قتل‌عام خلق درسیم نامید. فرهنگ مقاومتگر زنان درسیم همانند ظریفه و بسه در شخصیت رفیق سارا متجلی شده است.

 

 رفیقفیدان دوغان (روژبین) همانند زنی کُرد و علوی در شرایط مهاجرت به خارج از وطن برای آزادی خلق و سرزمین خویش مبارزه‌ای بی‌نظیر پیش برد. با روشنفکری خویش در تلاش بود که اراده‌ی زن کرد را به تمامی نقاط اروپا بشناساند. جنگ به صیانت درآمدن از کرامت خویش و رسیدن به آزادی نامحدود را تا انتها انجام داد. رفیق لیلا شایلمز( روناهی) نیز همانند زنی جوان از ارزشهای زن آزاد صیانت به عمل آورد و به این دلیل در اروپا در میان فعالیتهای جوانان با هیجان، روحیه‌ای بالا و دینامیک بودن خویش در برابر نظام سرمایه داری جای گرفت و با انقلابی‌گری رادیکال به پیشاهنگ زنان جوان مبدل شد.

 

در سال ۲۰۱۳ رهبر آپو برای چاره‌یابی مسئله‌ی کرد و گشودن درهای چاره‌گشایی گامهای بزرگی برداشت. طرح‌ریزی این توطئه‌ در چنین پروسه‌ای کاملا آگاهانه است. هدف از این قتل‌عام بی‌تاثیر نمودن روندی بود که توسط رهبر آپو با حساسیت ویژه‌ای ارائه شده بود. رژیم فاشیست آ.ک.پ و میت ( سازمان اطلاعات ملی ترکیه) مسئول این قتل‌عام است. بانیان این قتل‌عام از همان ابتدا آشکار بود اما در پنجمین سالروز این قتل‌عام با اسناد و ویدیوهایی که انتشار یافتند، دستان پشت این توطئه رو شد. به قتل رساندن این سه زن انقلابی تصادفی نبوده و درواقع تعرضی علیه رهبر آپو است. به ویژه در نمود شخصیت رفیق سارا، رهبری و جنبش زنان کورد مورد هدف قرار گرفت. با این قتل‌عام فاشیستی چندجانبه درصدد نابودی خواسته‌ها و تضعیف اراده‌ی خلق کرد بودند. در مقابل، جنبش آزادیخواهی انتقام این قتل‌عام را گرفت و همچنان این انتقام ادامه خواهد یافت. یکی از آرزوهای رفیق سارا مبارزه در کوههای روژهلات کوردستان بود. ما نیز همچون کژار به اهمیت سازماندهی زنان روژهلات کوردستان و رویاهای رفیق سارا آگاهیم.

 

امروز در قیام هایی که در روژهلات کردستان و ایران آغاز شده اراده‌ی زنان مبارز بار دیگر خود را آشکار ساخته است. زنان در هر جایی که زندگی می‌کنند در مقابل رژیم فاشیستی مبارزه کرده و نیروی پیشاهنگ‌اند. حضور برجسته‌ی زنان در این عصیان ها امید، آرزو و ایمان رفیق سارا است. رهبر آپو زنان را همانند یک خلق شناسانده و این خلق هزاران سال است که تحت سلطه و ذهنیت مردسالاری قرار داشته و تنها با سازماندهی‌ شدنی قوی می‌توانند پاسخگو باشند. اتحاد و انسجام زنان در این قیامها به عنوان یگانه راه آزادی زنان خواهد بود".

 

کژار در پایان این بیانیه دست نشان کرد:"در پایان بار دیگر قتل‌عام پاریس را در پنجمین سالروز آن محکوم می‌نماییم. کسانی که در این توطئه دست داشته اند یک به یک حساب‌خواهند داد. در نمود رفیق سارا، روژبین و روناهی یاد تمامی کسانی که در راه آزادی جانفشانی کرده‌اند را گرامی می‌داریم. اقتدار بسیار به این حقیقت آگاه است که تاریخ هر زمان زنده است. تمامی کسانی که بر سر میزهای مذاکره تاریخ را با دروغ می‌نگارند، حقیقت آنها روزی هویدا خواهد شد. کسانی هستند تنها به دنیا آمده، زندگی کرده و فراموش می‌شوند اما در مقابل، کسان دیگری هستند که برای حیات همچون سارا، روژبین و روناهی جان خویش را فدا کرده و هیچ‌گاه فراموش نمی‌شوند".