ک.ن.ک: اشغالگری دولت ترک در جنوب کردستان به مرحله آژیر قرمز رسیده‌است

شورای مدیریتی ک.ن.ک با انتشار بیانیه‌ای درباره‌ی اشغالگری دولت ترک در جنوب کردستان اعلام کرد، " حمله به این مناطق که با هدف گسست شرق، جنوب و شمال از همدیگر انجام می‌گیرد که بمانند خنجری در قلب کردستان است."

  شورای مدیریتی کنگره ملی کردستان ک.ن.ک درباره‌ی اشغالگری دولت ترکیه در جنوب کردستان بیاینه‌ای منتشر کرد.

  در بیانیه‌ آمده است، " دولت ترکیه، شمال کردستان را به مرز‌های خویش الحاق نموده و هم اکنون در تلاش است با اشغال روژاوا و جنوب کردستان سطح اشغالگری خود را توسعه بخشد.

  در ابتدا با ساخت پایگاه‌های مختلف نظامی در حنوب کردستان نقاط نظارتی تشکیل داده و سپس به تمامیت ارضی روژاوای کردستان دست درازی نمود. با هدف گسستن جغرافیای روژاوای کردستان از دریای مدیترانه، بخش بزرگی از روژاوای کردستان، از جرابلس و اعزاز تا به عفرین را به اشغال درآورد. سپس بسیاری از نیروهای نظامی و غیر نظامی وابسته به خویش را در این مناطق اسکان داد. "

  ک.ن.ک اعلام کرد، هم اکنون ‌دولت ترکیه با استراتژی جدید به جنوب کردستان حمله‌ور شده است و افزود" جایگاه‌های نظامی و اطلاعاتی خویش را به هم مرتبط ساخته و مناطق جدیدی را در جنوب کردستان به اشغال درآورده است، بدین شکل خواهان استحکام جایگاه خویش در این مناطق است.با حمله‌ی جدید اشغالگری خواهان گسست جغرافیای شرق، شمال و جنوب کردستان از همدیگر و ماندگاری در برادوست و خاکورک است. حمله به این مناطق که با هدف گسست شرق، جنوب و شمال از همدیگر انجام می‌گیرد بمانند خنجری در قلب کردستان است. حملاتی که در خاکورک انجام می‌گیرند نه تنها علیه نیروهای گریلا بوده بلکه علیه تمامی کردها و اشغال تمامی کردستان است. بایستی با علم بر این واقعیت هر شخص و هر قدرتی با توجه به آن عمل نماید.

  نیروهای گریلا و اهالی این مناطق علیه اشغالگری ترکیه مقاومتی بزرگ نشان داده و راه را بر آن‌ها سد نموده‌اند."

  در ادامه بیانیه‌ی ک.ن.ک آمده است، " از سویی دیگر احتمال وجود دارد دولت ترکیه از منطقه‌ی جزیر به سوی دیرک در روژاوای کردستان حملاتی را آغاز نماید و همراه با عفرین از ۳ طرف دست به اشغال تمامی کردستان بزند.  دولت ترکیه با افکاری پلید اشغال تمامیت کردستان را در پیش گرفته و مرحله به مرحله اجرا می‌نماید. این مسئله بسیار آشکار است، تهدیدی علیه تمامی کردستان و به معنای به آتش کشیدن تمامی کردستان است. اگر دولت ترک در این عملیات موفق گردد بایستی قبول نمود که دولت ترک قیامت کردها را برپا خواهد کرد. با توجه به حملات دولت ترکیه، سرانجام آن بسیار واضح است.

  پس چه باید کرد؟ بایستی به هر شیوه‌ای راه را بر اجرای نقشه و توطئه‌ها‌ی دولت اسغالگر ترک سد نمود و این هم تنها با اتحاد ملی و میهنی مقدور خواهد شد. دربرابر تمامی اقدامات دشمن، باید هرچه زودتر سطح بینش اتحاد ملی در کردستان را به اوج رساند.

  سکوت در داخل و خارج ( از کردستان) ما را نگران کرده است. متاسفانه تاکنون حکومت اقلیم جنوب کردستان و اغلب قدرت‌های جنوب کردستان سکوت کرده‌اند. این سکوت سبب شادمانی اشغالگران، رنجاندن دوستان و اندوه خلقمان است.

  ک.ن.ک خواهان جلب توجه تمامی نیروهای پویای ملی و میهنی علیه تفکرات جدید دولت ترکیه است، بایستی در بالاترین سطح ممکن آماده بود و با موضع اتحاد ملی حملات اشغالگری ترکیه را متوقف نمود.

  این وظیفه‌ای بسیار مهم در سطح ملی و میهنیست و باید امروز انجام گردد، فردا درنگ خواهد بود."