ک.ژ.ک: باید در نشست کمیته‌ی تدارکات سومین کنگره‌ی زنان شرکت کنیم

شورای مدیریتی (ک.ژ.ک) طی فراخوانی اعلام کرد، "باید سومین کنگره‌ی زنان کورد را برگزار کرده پیشاهنگ ایجاد اتحاد و کنگره‌ی ملی کوردستان شویم و در این چهارچوب از زنان کورد دعوت می‌کنیم تا در کنگره شرکت کنند."

شورای مدیریتی جوامع زنان کوردستان (کوما ژنِن کوردستان- ک.ژ.ک) در مورد برگزاری سومین کنگره‌ی زنان کورد فراخوانی خطاب به همه‌ی احزاب و سازمانها و زنان کوردستان منتشر کرد. در این فراخوان آمده است:

"تاریخ آزادی زنان از نو زنده می‌شود"

تاریخ آزادی زنان با مقاومت بزرگ زنان در کوردستان و خاورمیانه از نو زنده می‌شود. به همین دلیل در صدر آنها سیستم مدرنیته‌ی گلوبال، نیروهای هژمونگرای منطقه‌ای و جهانی از نیروی دمکراسی و آزادی و مقاومت زنان هراس دارند و نگران هستند. یکی از دلایل اصلی که در خاورمیانه حمله و توطئه‌گری و خشونت در مقابل خلق کورد انجام میشود، جمع شدن زنان کورد، خلق‌های منطقه و کوردها در اطراف نیروهای دمکراسی خواه و آزادیخواه و تاثیر ژرف پارادایم رهبر آپو بر مسیر رویداها و اتفاقات است.

"توافق آمریکا و ترکیه توطئه علیه خلق‌های خاورمیانه است"

توافق ایالات متحده‌ی آمریکا و ترکیه و عقب‌نشینی نیروهای آمریکا از مرزهای روژاوای کوردستان، نه تنها توطئه‌ای علیه روژاوای کوردستان و شمال و شرق سوریه، بلکه فتنه‌ای علیه همه‌ی خلقهای خاورمیانه و همه‌ی زنان و بویژه خلق کورد است. اگر در روژاوای کوردستان و شمال و شرق سوریه مقاومت خلق‌ها، ق.س.د، ی.پ.گ، ی.پ.ژ و مقاومت سریکانی نبود، اگر همزمان نارضایتی افکار عمومی آمریکا و جهان در مقابل تصمیمهای ترامپ نبود، در اینصورت خلق‌های شمال و شرق سوریه به کل آواره شده و قتل‌عام میشدند و همه‌ی راههای جنگ و اشغالگری برای اردوغان باز می‌شد.

"اداره‌ی ترامپ میخواهد اردوغان را  به رهبر فاشیست جهان تبدیل کند"

در باشور کودستان نیز آنچنان که اطلاعات موجود نشان می‌دهد، ۱۵ هزار سرباز رژیم ترکیه حضور دارند. اما مطمئنا تعداد آنان بیشتر است. البته بسیار بیشتر از اینها هم تحت عناوین افراد مدنی و اعضای دستگاههای اطلاعاتی و جاسوسی گوناگون وجود دارند. به طور خلاصه اردوغان فاشیست می‌خواهد پس از روژاوای کوردستان هژمون و نیروی خود را در سرتاسر موصل، کرکوک و باشور کوردستان تحمیل کند. نقشه‌ی اداره‌ی ترامپ این است که با تحویل داعش ‌به ترکیه، اردوغان را به رهبر فاشیست جهانی تبدیل کند. البته خود اردوغان نیز خواستار چنین چیزی است. اینگونه می‌خواهند خاورمیانه را در موقعیتی آشفته و تاریک قرار دهند. این هم بدان معناست که زنان قتل عام می‌شوند و سیستم بردگی و تجاوز به آنها تحمیل می‌شود. می‌خواهند از ریشه آزادی زنان در خاورمیانه و جهان را بخشکانند و از میان ببرند.

"باید دولت ترکیه از روژاوا و باشور کوردستان بیرون شوند"

باید دولت ترکیه از روژاوا و باشور کوردستان بیرون رانده شود. باید نیروهای آزادیخواه در این راستا تلاش کنند. وجود نیروهای ترکیه نه تنها برای روژاوا و باشور بلکه خطری جدی برای همه‌ی خاورمیانه است. باید حکومت باشور کوردستان این حقیقت را بفهمد و خود را بیشتر از این فریب ندهد و باید برای اتحاد ملی کوردها تلاش و کار کند.

" همه‌ی زنان در نشست تدارکات سومین کنگره‌ی زنان کورد شرکت کنند"

در این شرایط بسیار حساس به عنوان شورای مدیریتی جوامع زنان کوردستان (ک.ژ.ک) همه‌ی زنان و احزاب و سازمانها و شخصیتهای برجسته‌ی زنان کورد را فرامی‌خوانیم در سومین کنگره‌ی زنان کورد شرکت کنند و اینگونه به پیشاهنگ و پیشرو ایجاد اتحاد ملی و کنگره‌ی ملی کوردستان تبدیل شوند.