ک.ژ.ک: راه مادران مقاومتگر راه ماست

ک.ژ.ک: از این رو در کنار همه‌ی مادرانی که با مقاومت خویش از زندگی دفاع می‌کنند قرار می‌گیریم و اعلام می‌کنیم در پیروی از راه آن‌ها مبارزه نموده و رزم را گسترش دهیم

شورای رهبری کنفدرالیسم زنان کردستان-ک.ژ.ک به مناسبت روز مادر بیانیه‌ای کتبی منتشر کرد.

 

ک.ژ.ک در بیانیه فرهنگ مادر را فرهنگ کار و آفرینش توصیف کرده و اعلام کرد؛ "فرهنگی که با پیشاهنگی مادر آفریده شده است، روی تابناک جامعه بشری، آفریننده هوشمندی آغازین،‌ پیشرفت اندیشه و اراده زندگی اجتماعیست و نیروی آفریننده‌ی خویش را تا به امروز حفظ نموده است. زن- مادر همچون نیروی جمعی سازماندهی و نمایان شدن شیوه حیات، دربرگیرنده ارزشهای مشترک و زیبا، صحیح و پسندیده است که منافع همگان را مد نظر قرار می‌دهد. این فرهنگ دربرابر هر گونه یورشی از خویش محافظت نموده است. گردهم آمدن ارزش‌های دمکراتیک اطراف مادر، به نقش پیشاهنگی زن- مادر مرتبط است.

 

فرهنگ مادر که از ارزش‌های دمکراتیک جامعه‌ی برابر، آزاد و جمعی صیانت به عمل می‌آورد هدف حملات سیستم سلطه‌گر و دولت‌پرست قرار گرفته است. تاریخ تمدن و ویژگی سلطه‌جویانه‌ی جامعه‌ی طبقاتی، با نابود ساختن زندگی جمعی بوجود آمده و به شدت به فرهنگ مادر که طلایه‌دار و نیروی دفاع از ارزش‌های جامعه است، حمله می‌برد. در برابر این حملات حفاظت از این ارزش‌ها به بنیان شخصیت زن-مادر مبدل شده است. از آنجاییکه زن-مادر ناظر، محافظ، آفریننده و حافظه‌ی جمعی جامعه است، دربرابر همه نوع حملاتی تا به امروز از خویش محافظت نموده است."

 

در بیانیه آمده است، در ترکیه با پیشگامی اردوغان مادر و فرهنگ مادری بمانند نهاد خدمتگزار دولت، تولید کننده فرزندان و قرار دهنده‌ی "دست مقدس دولت" بر جامعه ، دیده می‌شود. 

 

ک.ژ.ک با اعلام اینکه رژیم فاشیست اردوغان زن-مادر را برای منافع خویش تکه‌تکه کرده و اراده‌ی آن‌ها شکسته شده است اظهار داشت،''اردوغان که رهبر جنگ ویژه است، در این مسئله هم چهره‌ی واقعی خود را پنهان کرده و موضعی منفعت طلبانه اتخاذ می‌کند. اردوغان با ریا کاری از سویی مدعی است بهشت زیر پای مادران است، من پای مادر خود را می‌بوسم و از سویی دیگر اعلام ‌می‌کند حتی اگر کودک و یا زن باشد علیه آن‌ها چه اقدامی است انجام دهید."

 

بیانیه به چند مورد از نوع اشاره کرده است: دایه تایبت، مادری که هفته‌‌ها پیکرش در جاده رها شده بود، بر روی زمین كشیدن مادرانی که سال‌هاست در جستجوی فرزندان گم گشته‌ی خویش هستند، اوغور کایماز ۱۲ ساله که با ۱۳ گلوله وی را کشتند تا بدین وسیله مادران را بترسانند، مجازات کردن مادران، دستگیری مادران ۹۰ ساله که عدالت و حقیقت را مطالبه کردند.

 

ما پیروان راه مادران شنبه هستیم

ک.ژ.ک به فعالیت خستگی‌ناپذیر مادران شنبه که به سمبل روز مادر مبدل گشته است اشاره کرده و اعلام کرد کنش مادران شنبه بمانند آینه‌ای واقعیت فاشیسم و وحشی‌گری آن را نشان داده و با وجود چهره‌ی پلید دولت و فشار و ستم‌های موجود، هنوز هم ادامه دارد.

 

در بیانیه به مادرانی که در کارزار مقاومت‌ها درود فرستاده شده و می‌افزاید؛" ما می‌گوییم که پیروان راه چهره‌ی روشن مادران هستیم"

 

مادران روسری سفید قلب فاشیسم را به وحشت انداخته‌اند

ک.ژ.ک در بیانیه‌ی خویش مادرانی که برای همبستگی با فرزندانشان علیه رژیم آ.ک.پ- اردوغان مقاومت می‌نمایند را "روشنفکران روسری سفید" نام برده اظهار می‌نماید؛" مادران وجدان، اخلاق، اندیشه، محافظ و آفریننده‌ی ارزش‌های دمکراتیک هستند. کنش مادران ما، فریاد و راه روشنی که نشان می‌دهند دل فاشیسم را به وحشت انداخته است. زیرا فاشیسم خفاشی است که از صدا و روشنایی وحشت دارد. مادران پیشگامانی هستند نقاب از چهره فاشیسم برانداخته‌اند، از این رو بر روی زمین کشیده شده، شکنجه گردیده و سعی در شکستن اراده و شرافت آن‌ها دارند."

 

در بیاینه آمده است؛"مادران نه تنها برای فرزندان خویش مقاومت می‌کنند. آن‌ها ذهنیت و اندیشه‌ی آزاد جامعه هستند، به همین دلیل برای امروز و فردا و لحظات زندگی آزاد مقاومت کرده و به امید و مشعل مبدل گشته‌اند.

 

نباید هیچگاه مادران را تنها گذاشت

ک.ژ.ک اعلام کرد فداکاری و رنج مادران به هدر نخواهد رفت و افزود؛" ایستار آن‌ها که در راه تمدن دمکراتیک بر ارزش‌ها افزود، آن‌ها را به پیشاهنگ مبدل کرد. مقاومت شرافتمندانه و سربلند تنها مختص مادران نبوده و اراده، امید و اعتماد میلیون‌ها انسان با آنهاست. مادران پیشگامان جامعه بوده و به مسئولیت‌هایشان عمل می‌کنند. آن‌ها ذهنیت اجتماعی زنده بوده، بمانند درختی در تار و پود جامعه روح دمیده‌اند و از همه درخواست می‌نمایند که در اطراف این درخت گرد هم آمده و بپاخیزند. دختران و پسران مادران ما نیروی بسیاری را از این مقاومت‌ گرفته‌اند، آن‌ها باید هیچگاه تنها نمانند و مقاومت اجتماعی را گسترش بخشیم. "

 

در پایان بیانیه آمده است" پاسخ شایسته برای روز مادر، در هم تنیدن زندگی آزاد، گسترش مقاومت و تقویت نیروی سازماندهیست. بر این اساس باید ما فرهنگ مادری را بعنوان ارزش مقدس جامعه دیده و ارزش‌های اطراف زن-مادر که مبتنی بر آزادی و برای خلق است را از نو بنا نماییم. از این رو در کنار همه‌ی مادرانی که با مقاومت خویش از زندگی دفاع می‌کنند قرار می‌گیریم و اعلام می‌کنیم در پیروی از راه آن‌ها مبارزه نموده و رزم را گسترش دهیم."