ک.ژ.ک: مصمم هستیم به سیستم حاکم بر امرالی پایان دهیم

شورای هماهنگی کنفدرالیسم زنان کردستان از تمام میهن‌دوستان، نیروهای دمکراتیک، زنان و جوانان خواست تا برای پایان داده به توطئه، مبارزه را ارتقا دهند و سیستم حاکم بر امرالی را فروپاشند

شورای هماهنگی کنفدرالیسم زنان کردستان از تمام میهن‌دوستان، نیروهای دمکراتیک، زنان و جوانان خواست تا برای پایان داده به توطئه، مبارزه را ارتقا دهند و سیستم حاکم بر امرالی را فروپاشند

 

در بیانیه‌ی شورای هماهنگی کنفدارلیسم زنان کردستان با یادآوری بیستمین سالگرد آغاز توطئه در  ٩ اکتبر ١٩٩٨ علیه خلق کُرد گفته است:"رهبر آپو در ١٩ سال گذشته علیه سیستم شکنجه‌گر حاکم بر امرالی که از سوی نیروهای بی‌الدولی و منطقه‌ای اعمال می‌شود مقاومت را مبنا قرار داد." ک.ژ.ک در ادامه از تمام شهدایی که در عملیات فدایی برای محکوم نمودن توطئه جان خود را به آتش کشیدند تجلیل به عمل آورده است.

 

ک.ژ.ک با اشاره به تصمیمات اخذ شده در هشتمین نشست عمومی خود تصریح نموده :"با پایان دادن به سیستم حاکم بر امرالی، رهبری را آزاد می‌نماییم." ک.ژ.ک از برنامه فعالیت‌ سه مرحله‌ای سخن به میان آورده که شامل ٩ اکتبر الی ٢۵ نوامبر (مرحله اول)، ٢۵ نوامبر الی ١۵ فوریه (مرحله دوم) و از ١۵ فوریه لغایت چهارم آوریل (مرحله سوم) می‌باشد و این کارزار تا زمان آزادی رهبر خلق کرد بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

 

ک.ژ.ک در پایان از آحاد جامعه کردستان برای ارتقای مبارزه دعوت به عمل آورده است.