گریلاهای روژهلات کردستان نوروز را جشن گرفتند

​​​​​​​گریلاهای یگان‌های روژهلات کردستان-ی.ر.ک و نیروهای مدافع زنان-ه.پ.ژ جشن نوروز ٢٧١٩ را گرامی داشتند

اعضای فرماندهی قرارگاه ی.ر.ک و ه.پ.ژ در کنار صدها گریلای روژهلات کردستان با برپایی آتش نوروز و شادی و پایکوبی از سال نو کردی استقبال کردند.

 

شیار شوگر از اعضای فرماندهی ی.ر.ک در سخنانی نوروز را به رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان، اعتصاب کنندگان غذا در داخل و خارج از میهن، آحاد خلق کرد و آزادیخواهان تبریک گفت. شوگر با اشاره به مقطع تاریخی کنونی گفت:"در این مرحله تاریخی صدای خلق کرد به سرتاسر جهان رسیده است، نیروهای گریلا از هر لحاظ آماده محافظت از خلق هستند و ما همچون نیروهای روژهلات کردستان به وظایف خویش در محافظت از خلقمان عمل می‌کنیم و دشمنان خونخوار را بر سر جایشان خواهیم نشاند."

 

شوگر در ادامه افزود:"ما نیروهای روژهلات کردستان فدایی رهبر آپو هستیم و تمام توانمان را صرف آزادی رهبری و خلقمان می‌کنیم. رهبرمان هدف حملات فراگیر اشغالگران قرار گرفته است." شوگر خاطرنشان کرد که گریلاهای کردستان شعله‌های آتش نوروز را همچنان برپا می‌دارند.

 

شیار شوگر در پایان از خلق کردستان در روژهلات میهن خواست تا با روح مقاومت نوروز ٢٧١٩/ ١٣٩٨ را جشن بگیرند و تحت هیچ شرایطی در برابر ستمکاران و استعمارگران سر تسلیم فرود نیاورند.

گریلاهای روژهلات کردستان با شادی و پایکوبی گرداگرد آتش جشن نوروز را گرامی داشتند.