گزارشی از آخرین وضعیت سه فعال کورد بازداشت شده

ایران راه پیکار، پروین ادوایی و زارا محمدی سه زن فعال کورد روژهلاتی هستند که ماههاست توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت و در اطلاعات سنه تحت بازجویی قرار دارند.

   شبکه‌ی حقوق بشر کوردستان طی گزارشی به آخرین وضعیت این سه فعال کورد پرداخته است.

   ایران راه پیکار فعال کورد اهل مریوان در ۲۴ اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سنه منتقل شد.

   وی هفته‌ی گذشته با سپردن وثیقه ی ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.

   خانم راه پیکار در اوایل شهریور ماه بدون حضور وکیل در شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنه با ریاست قاضی سعیدی محاکمه و با اتهام "همکاری با حزب حیات آزاد کوردستان پژاک" به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. خانم راه پیکار به این حکم اعتراض کرده و هم اکنون پرونده به دادگاه تجدید نظر سنه منتقل شده است.

​​​​​​​   پروین ادوایی دیگر فعال مدنی در حوزه‌ی زنان و کودکان اهل مریوان است که در ۵م مرداد سال جاری با یورش نیروهای اطلاعات سنه به منزلش در مریوان بازداشت شد. وی پس از دو ماه بازجویی دو روز گذشته به قرنطینه‌ی کانون اصلاح و تربیت سنه منتقل شده است.

​​​​​​​   خانم ادوایی در زمینه‌ی حقوق زنان، کودکان و همچنین محیط زیست فعال است. وی همچنین در جریان پیگیری پرونده‌ی آزار جنسی یک کودک در روستای سلین که گفته می‌شود توسط یکی از مزدوران محلی رژیم انجام شده است نقش فعال داشته است.

​​​​​​​   زارا محمدی دیگر زن فعال کورد اهل سنه که در دوم خرداد ماه سال جاری با یورش نیروهای امنیتی به منزل خانوادگیش در سنه بازداشت شد همچنان بلاتکلیف در کانون اصلاح و تربیت سنه نگهداری می‌شود. خانم محمدی فعال مدنی و از اعضای انجمن فرهنگی اجتماعی نوژین می‌باشد.

​​​​​​​   گفته میشود در این مدت بارها وی را به بازداشتگاه اطلاعات منتقل کرده و مورد بازجویی قرار داده‌اند. خانم محمدی برای گرفتن اعترافات اجباری تحت فشار قرار گرفته است.