یاد و خاطره دو زن اینترناسیونالیست انقلابی گرامی داشته شد

  کردها میهن‌دوست یاد و خاطره دو انقلابی اینترناسیونالیست 'اوتا شنایدربنگر' و 'اکین جرن دوغروآک' را گرامی داشتند

  فعالان جنبش زنان آزاد کردستان در مراسمی شایسته یاد و خاطره هر کدام از 'اوتا شنایدربنگر' با کد سازمانی نودم و 'اکین جرن دوغروآک' با کد سازمانی آمارا دو انقلابی اینترناسیونالیست را در مولهایم آندر روهر آلمان گرامی داشتند.

  مراسم از سوی بنیاد صلح زن، مرکز گردهمایی زن (اوتامارا) و مجلس زنان شهید آسیا یوکسل در دویسبورگ سازماندهی شده بودند. شرکت کنندگان با حضور بر سر مزار اوتا شنایدربنگر در قبرستان آلتشات شهر مانهایم آندر روهر یاد وی را گرامی داشتند.

  در این مراسم پدر و مادر شهید اوتا نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای زنان کرد شرکت کردند.

  پس از یک دقیقه سکوت در احترام به شهیدان راه آزادی هر کدام از بسیمه کونجا سیاستمدار کرد و شنگه قهرمان رییس مشترک بنیاد کوماو سخنانی ایراد کردند. 

  در ادامه بر سر مزار شهیدان دسته‌های گل قرار داده شد و در پایان در یاد شهیدان حلوا توزیع گردید.