یژاستار: خط‌مشی مقاومتگری بریتان را در تمام کردستان گسترش می‌دهیم

​​​​​​​فرماندهی قرارگاه مرکزی یگانهای زنان آزاد- یژاستار در بیانیه‌ای از شهید بریتان در روز ‌شهادت وی تجلیل به عمل آورده است

فرماندهی قرارگاه مرکزی یژاستار به مناسبت ٢۶مین سالروز شهادت گلناز کاراتاش با کد سازمانی بریتان بیانیه‌ای منتشر کرده است.

 

یژاستار در آغاز بیانیه مراتب احترام و وفاداری خود را به شهیدان ماه اکتبر "جاندا ترک"، "غربتلی ارسوز"، "مریم چولاک"، "آندریا ولف"، "هِلین چرکس"، "ساریا"، "مدیا ماوا"، "هِوی موش"، "ژیندا"، "ازگی درسیم" و تمام شهدای راه آزادی بیان می‌نماید.

 

بریتان به رمز مقاومت مبدل شد

یژاستار در این بیانیه حملات ارتش غاصب ترک با همکاری حزب دمکرات کردستان عراق- پ.د.ک در ٢۵ اکتبر ١٩٩٢/ ٣ آبان ١٣٧١ علیه جنبش آزادیخواهی کردستان را یادآوری کرده و افزوده است:"رفیق بریتان دربرابر اصرار نیروهای پ.د.ک به حمله آنان را خطاب قرار داده و گفته بود [شما از جنوب کردستان به انقلاب شمال کردستان خیانت می‌کنید!] تا آخرین گلوله خود جنگید و برای اینکه به اسارت دشمن درنیاید اسلحه خود را شکسته و سپس خود را از صخره‌ها به پایین انداخت."

 

فرماندهی یژاستار در ادامه بریتان را از رهروان زریفه[ها] و بسه[ها] معرفی کرده که با رمز مقاومت و با زندگی و عملیات خویش به راه قهرمانان زن در انقلاب کردستان پیوسته است.

 

یژاستار در بخش دیگری از بیانیه می‌گوید:"... حقیقت شهید بریتان به مانیفست زندگی آزاد و سربلند مبدل شد و به دل و روح ما روشنایی بخشید."

 

یژاستار سپس به سخنان رهبر خلق کُرد عبدالله اوجالان در مورد شهید بریتان پرداخته که گفته بود:"محافظت از ارزشهای آزادیخواهانه بریتان وظیفه ماست."

 

در سرتاسر کردستان خط‌مشی مقاومتگری بریتان را گسترش می‌دهیم

یژاستار خط‌مشی آزادیخواهانه بریتان را مبنای اساسی ارتشی شدن زنان عنوان کرده و تصریح نموده است " خط‌مشی مقاومتگری رفیق بریتان را ادامه می‌دهیم."

 

فرماندهی قرارگاه مرکزی یگانهای زنان آزاد- یژاستار در پایان بیانیه تأکید کرده است:"در ٢۶مین سالروز [شهادت رفیق بریتان] با شعار [زنی که می‌جنگند آزاد می‌شود، زنی که آزاد شود زیباست، زنی که زیبا باشد دوست‌داشتنی است] از هر زمانی به رهبری و آرمان‌هایمان نزدیکتریم. ما در برابر وحشیانه‌ترین نوع حملات ناشی از افکار نژادپرستانه رژیم‌های سرمایه‌داری قرار گرفته‌ایم، همچون نیروهای یژاستار در مرحله‌ای قرار گرفته‌ایم که با تداوم جنگ بر مبنای خط مشی بریتان، بیرق آزادی را به اهتزاز درخواهیم آورد. یکبار دیگر سوگند یاد می‌کنیم که در سرتاسر کردستان خط‌مشی بریتان را گسترش خواهیم داد. با یاد از رفیق بریتان از تمام شهدای زندگانی آزاد و انقلاب تجلیل می‌نماییم و با آرمانهای آنان تجدید میثاق می‌کنیم."