یژاستار در رابطه با جانباختن گلناز اگه و همرزمانش بیانیه‌ای صادر کرد

قرارگاه مرکزی یژاستار طی بیانیه‌ای در رابطه با جانباختن گلناز اگه، ساریا آمد، چاوره آمد و تولهلدان درویش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آنان اعلام کرد جانفشانی آنها برای برقراری صلح میان خلق‌ها از عمر اردوغان کاسته است.

قرارگاه مرکزی یژاستار طی بیانیەای در رابطە با جانباختن گلناز اگە، ساریا آمد، چاورە آمد و تولهلدان درویش ضمن گرامیداشت یاد و خاطرە آنان اعلام کرد جانفشانی آنها برای برقراری صلح میان خلق‌ها از عمر اردوغان کاسته است.

 

فرماندهی یژاستار بیانیەای در رابطه با شهادت سه گریلای زن به اسامی گلناز اگە، ساریا آمد، چاورە آمد و گریلایی به نام تولهلدان درویش صادر کرده است کە در تاریخ ٢٧ تا ٣٠ ماە گذشتە میلادی در جریان حملات هوایی ارتش ترکیه به ایالت آمد جانباختند.

 

در این بیانیه آمده است: "گلناز اگه عضو شورای فرماندهی یژاستار در ایالت آمد در بیست و سه سال مبارزه خود موفقیت‌های بزرگی به دست آورد. او یک رفیق ترکیەای بود که موضع بین‌المللی خود را نشان داد و در ادامه راه انقلابیونی مانند حقی قرار  و کمال پیر به جنبش پیوست. گلناز اگه در مناطق زیادی از جمله بوتان، زاپ و مناطق حفاظتی مدیا تا آمد تجربه مبارزه داشت. او همچنین سابقه فعالیت در بخش مطبوعات و فرماندهی آکادمی آپولو را دارد. او از لحاظ نظامی و فکری یک فرمانده موفق بود و تأثیر زحماتش در جنبش مشخص است."

 

یژاستار می‌افزاید: "رفیق ساریا آمد نیز سال ١٩٩٩ به دنبال توطئه دستگیری رهبر آپو به جنبش پیوست. او در مناطق تحت حفاظت گریلاهای کردستان تا ایالت آمد برای آزادی مبارزه کرد. او با تجربە بزرگی که داشت در ایالت آمد مشغول انجام وظایفش بود."

 

همچنین رفیق چاوره آمد از شهر آمد به مبارزه آزادیخواهی ملحق شد و می‌خواست مقاومت پیکارگران این ایالت را به پیروزی برساند. او هیچ چیز را بر مبارزه آزادیخواهی ترجیح نداد و رفیقی فداکار، زحمتکش و نیرومند بود.

 

فرماندهی یژاستار در بیانیه خود از رنج و مبارزه گریلا تولهلدان درویش که او نیز در حملات اواخر سپتامبر ارتش ترکیه به ایالت آمد جانباخت تقدیر کرده و می‌گوید: "دولت فاشیست حزب عدالت و توسعه و دیکتاتوری اردوغان باید آگاه باشند که با وجود تشدید حملات به گریلاها، راهی بجز شکست و نابودی ندارند. مبارزه آزادیخواهی ما عمر آنها را کوتاه کرده است."

 

یژاستار تأکید کرده که ضمن تلاش برای برقراری صلح میان خلق‌ها به مبارزه برای آزادی زنان و تثبیت دمکراسی ادامه خواهند داد.