یک گریلای هندی در کوهستان‌های کردستان

با رخسار و روحیه ویژه‌ی خود، با لهجه‌ی شیرین و خاص، توجه همگان را به خود جلب می‌کند. گریلای هندی ژیندا جودی از تمامی زنان جهان درخواست کرد که برای پیوستن به صفوف گریلا به کوهستان‌های کردستان عزیمت کنند

جنگ تقدیر زمین را تغییر می‌دهد. تقدیر بشریت و زیستندگان روی زمین نیز با جنگ تغییر می‌یابد. جنگی که راه را بر کشتارهای دسته جمعی، تبعید، مرگ می‌گشاید، به تزاژدیهایی نیز می‌انجامد که سال‌ها ادامه می‌یابند. به دلیل جنگ طولانی مدت بین پاکستان و هندوستان دهها هزار پاکستانی و هندوستانی ناگزیر به ترک خانه و کاشانه‌ی خود شده و مجبور شدند در بخش‌های دیگری از جهان سکنی گزینند. وضعیت آشفته‌ی مناطق بین این دو کشور در برهه‌هایی با ارامش روبرو گشته اما هیچگاه امواج مهاجرت فرو ننشسته است. مهاجران هندوستانی و پاکستانی‌ای که مجبور به سکونت در مناطق دیگری شده‌اند فرهنگ خود را نیز باخود انتقال داده‌اند. اما همزمان تحت تاثیر فرهنگ‌های دیگر نیز قرار گرفته‌اند. یکی از این افراد، زن جوانی با نام ژیندا جودی در کوهستان‌های کردستان است.

ژیندا جودی گریلای یژاستار با سیما و لهجه‌ی خاص خود بلافاصله توجه را به خود جلب می‌کند. ژیندا جودی هندی است. به تازگی زبان کردی را آموخته است؛ از همین‌رو هرگاه نمی‌تواند تمامی احساسات خود را با زبان کردی بیان کند با یکی دیگر از زبان‌های منطقه، عربی سخن می‌گوید. خانواده‌ی وی به دلیل جنگ بین پاکستان و هندوستان، در ابتدا به منبج مهاجرت کرده و سپس عازم ترکیه شدند. مدتی بعد از اقامت در ترکیه، عازم دمشق شدند.

 

در دمشق با حزب کارگران کردستان آشنا شد

ژیندا زمانی که در دمشق بود با حزب کارگران کردستان آشنایی پیدا کرده و به صفوف جنبش آزادیخواهی کردستان پیوست. ژیندا خود می‌گوید: من و رفقای دیگر آن منطقه مبارزه و مقاومت را آموختم. در این کوهستان‌ها، می‌توان چیزهایی را مشاهده کرد که در هیچ جای دیگر جهان نمی‌توان آن را دید. سازماندهی زنان در قالب ارتشی از زنان امر بسیار مهمی بوده و ما ارزش آن را درک می‌کنیم. از این‌رو ما مدیون رهبر آپو هستیم. ژیندا جودی در ادامه می‌افزاید: بعد از انکه به صفوف گریلا پیوستم، این فرصت را یافتم که رهبر آپو را بیشتر شناخته و درک کنم. از همین‌رو اعتقاد من به رهبر آپو که بتواند زن را رهایی بخشد بیشتر شده است.

 

موقعیت زنان تحت ستم

ژیندا جودی از کوهستان‌های کردستان به عنوان کاشانه‌ی زنان تحت ستم یاد کرده از تمامی زنان درخواست می‌نماید که به کوهستان‌های کردستان عزیمت کنند. ژیندا زنان تمامی خلق‌ها را دعوت می‌نماید که در چارچوب پارادایم رهبر خلق کرد، عبدالله اوجالان حرکت نمایند. ژیندا جودی از ملت‌های تحت ستم خاورمیانه می‌خواهد که زندگی مبتنی بر برادری تمامی خلق‌ها را پی‌گیری کنند. در این رابطه می‌افزاید: مبارزه‌ی ما راه‌حل تمامی خلق‌های تحت ستم است.

 

تلاش می‌کند زبان کردی را بیاموزد

ژیندا جودی یادآوری می‌کند همراه با تمامی فشارها و کشتار‌های که کردها با آن مواجه شدند، کردهایی که توانستند با فلسفه‌ و پارادایم اوجالان آشنا گشته و سازماندهی یافتند، نه از زبان خود دست شسته و نه فرهنگ خود را وانهاده‌اند. ژیندا جودی اظهار داشت: ما برای جهانی متکثر زبانی، فرهنگی، آزادی عقیده و در نهایت رنگارنگ مبارزه می‌کنیم. زبان‌های کردی و هندی از قرابت بسیاری با یکدیگر برخوردار هستند. تلاش می‌کنم زبان کردی را بیاموزم. اما در عین خال مشکل زبانی نیز ندارم؛ ما بین زبان‌ها تبعیض قائل نمی‌شویم. زیرا فلسفه‌ی رهبر آپو تاثیر فراوانی بر من گذاشته است، از همین رو هم به صفوف مبارزان پیوسته‌ام. ژیندا جودی با اشاره به زندگی در کوهستان‌های کردستان و ارتباط با رفقای گریلا می‌گوید: من از زندگی با رفقا بسیار انرژی می‌گیرم. ما همراه با یکدیگر مبارزه را به پیش می‌بریم. هر پدیده‌ای برای ما عرصه‌ی آموزش می‌باشد. انسان در این کوهستان‌ها بسیاری از چیزهایی را که در سیستم‌های دیگر به انسان نمی‌آموزند، دیده و می‌آموزد.

 

 دشمنان کردستان از این خاک پای برکشند

ژیندا جودی ادامه داده و می‌گوید: لازم است زنان به کوه‌های آزاد رو کنند، کوه‌های آزادی که رهبر خلق کرد آن را مهم قلمداد می‌کند. دشمنان کردستان آگاه باشند این کو‌ه‌ها مملو از زنانی هستند که با خواست رهبر آپو بپا خواسته‌اند. زمان آن فرا رسیده است که دشمنان کردستان این خاک را ترک کنند. دشمنان خلق کرد با اشغال و کشتار نمی‌توانند هیچ دستاوردی داشته باشند. زیرا اینجا خاک کردستان است و گریلاهای کردستان نیز از آن پاسداری می‌کنند.

 

درخواست از زنان

ژیندا جودی خاطرنشان می‌سازد که: تا زمانی که سازماندهی زنان منسجم‌تر گشته و تحکیم یابد، خشونت بر زنان نیز افزایش می‌یابد. زنان انقلاب را بر می‌سازند، نیرو و عشق خود را به انقلاب پیوند می‌زنند. زنانی در داخل سیستم توان نفس کشیدن را از کف داده‌اند، برای درک روح فدایی، آزادی زن، سازماندهی زنان و نیروی زنان اینجا، عازم کوه‌های کردستان شوند.