یگان‌های مدافع زنان: اراده ما از هر سلاحی قوی‌تر است

فرماندهی یگان‌های مدافع زنان در رابطه با مقاومت عفرین بیانیەای صادر کرده و می‌گوید نیروهای اشغالگر از مبارزه طلبی زنان وحشت زده هستند. ی.پ.ژ می‌گوید هجوم هرچند سنگین و وحشیانه است اما پیروزی با ما خواهد بود

فرماندهی یگان‌های مدافع زنان در رابطه با مقاومت عفرین بیانیەای صادر کرده و می‌گوید نیروهای اشغالگر از مبارزه طلبی زنان وحشت زده هستند. ی.پ.ژ می‌گوید هجوم هرچند سنگین و وحشیانه است اما پیروزی با ما خواهد بود.

 

ی.پ.ژ مقاومت عفرین را درخشان توصیف کرده و می‌گوید: مقاومت ۴۴ روزه در عفرین میراث کوبانی است. واقعیت زیبایی زندگی همین است که دختران و پسران برای دفاع از سرزمین خود سپر می‌شوند و تا آخرین نفس در برابر وحشیگری جنایتکاران حکومت ترکیه و داعش و القاعده می‌ایستند. عفرین هدف حملات بی‌امان است. ترکیه می‌خواهد سنت کشتارگری عثمانی‌ها را ادامه دهد. مانند نیاکان خود غارتگری می‌کنند. آنچه که در عفرین می‌توان دید همین است.

 

این بیانیه می‌افزاید: عفرین اما با روحیه آوستا خابور و آرین میرکان مقاومت می‌کند. نیروهای اشغالگر بیش از همه از مبارزه طلبی زنان خوف‌زده هستند. حماسه ارتفاعات مشته‌نور کوبانی در کوه کرمانج عفرین تکرار شد. همانطور که آرین میرکان با اهدای جانش تبهکاران داعش را در مشته‌نور نابود کرد و به انسان‌هایی که قلبشان برای آزادی می‌تپد امید بخشید، آوستا خابور هم در کوه کرمانج، دلاورانه یورش ارتش اشغالگر ترکیه را در هم شکست. ۴۴ روز است که با هواپیما و موشک و انواع جنگ‌افزارهای سنگین به عفرین حمله می‌کنند. مبارزان ی.پ.گ و ی.پ.ژ مقاومتی تاریخی انجام دادە اند. اگر از این سطح از توحش و حملات سنگین علیه هر حکومتی استفاده می‌شد نمی‌توانست ۴٨ ساعت دوام بیاورد.

 

فرماندهی ی.پ.ژ همچنین به روحیه مردم عفرین زیر این آتش سنگین اشاره کرده و می‌گوید آنها به جهان و جامعه بشری بیان کردند که تا آخرین نفر در برابر هجوم ترکیه خواهند ایستاد. این هجوم وحشیانه و برنامەهای قدرت‌های خارجی سهیم در آن به ناکامی کشیده می‌شود. تجارت شوم بر سر عفرین و محاسبات غلط آنها را رزمندگان در عفرین بر هم خواهند زد.

 

این بیانیه با تقدیر از حامیان عفرین می‌افزاید: جهانی که در آن بسر می‌بریم بی عدالت است. هجوم به عفرین را به نظاره نشتەاند و چشم و زبان خود را بستەاند. این نشان می‌دهد که عدالت نگاشته شده بر روی کاغذهای سفید واقعیت ندارد. اگر واقعیت داشت این تعداد از کودکان و زنان کشته نمی‌شدند. ما اما به نیروی خود باور داریم و به هیچ حکومتی متکی نیستیم. انتظاری از آنها نداریم. اما به مدافعان حقوق بشر می‌گوییم که در عفرین کشتارهای جمعی روی می‌دهند. ی.پ.ژ خود را پایبند به آرمان شهدای عفرین می‌داند و برای دفاع از ارزش‌های انسانی هر آنچه که لازم باشد را انجام خواهد داد. تکرار می‌کنیم که پیروزی با ما خواهد بود.