ی.پ.ژ از مبارز شهید آنا کامپبل تجلیل کرد

فرماندهی کل مبارزان یگانهای مدافع زنان- ی.پ.ژ با صدور بیانیه‌ای یاد و خاطره مبارز اینترناسیونالیسی خود آنا کامپبل با کد سازمانی "هِلین" را گرامی داشت و افزود:"با شهیدان خود پیمان می‌بندیم که آزادی را بری خلق‌ها و پیروزی را برای زنان محقق ‌کنیم."

فرماندهی کل مبارزان یگانهای مدافع زنان- ی.پ.ژ با صدور بیانیه‌ای یاد و خاطره مبارز اینترناسیونالیسی خود آنا کامپبل با کد سازمانی "هِلین" را گرامی داشت و افزود:"با شهیدان خود پیمان می‌بندیم که آزادی را بری خلق‌ها و پیروزی را برای زنان محقق ‌کنیم."

 

فرماندهی ی.پ.ژ در این بیانیه به مبارزه اینترناسیونالیسی در روژاوا علیه فاشیسم اشاره نموده و می‌افزاید:"چنین حقیقتی صدها زن اینترناسیونال را به مبارزه روژاوا و صفوف ی.پ.ژ جذب کرد و در جبهه‌های مقدم جنگ با نژادپرستی جنگیدند."

 

ی.پ.ژ به حمله هوایی رژیم ترکیه در ٢۵ آوریل ٢٠١٧ به منطقه قرچوخ روژاوا و پیوستن مبارز بریتانیایی به صفوف مبارزه آزادی خلق‌ها پرداخت و گفته است:"رفیق هِلین با فداکاری در تمام عرصه‌های فعالیتی جای گرفت. در کارزار خشم فرات دوشادوش خلق قهرمان کُرد و عرب علیه تبهکاران اشغالگر جنگید و فارغ از تعصبات قومی، زبانی و ملی نقش خود را به نحو احسن انجام داد."

ی.پ.ژ سپس یکی از جملات آنا کامپبل را نقل کرده که گفته است:"افکار نیروهای مهاجم به عفرین با اندیشه‌های داعش هیچگونه تفاوتی ندارد. دومین ارتش بزرگ ناتو به رفقای من اعلان جنگ داده است ... قرار گرفتن در سنگرهای دفاع مبارزان قهرمان و جنگ علیه دشمنان را بزرگترین افتخار خود می‌دانم."

 

یگانهای مدافع زنان از مبارزه آنا کامپبل در جبهه‌های مقدم علیه اشغالگران و شهادت وی در ١۵ مارس/ ٢۴ اسفند ١٣٩۶ همراه با سه مبارز دیگر خبر داد و از ایشان به عنوان رهرو مبارز شهید "ایوانا هافمن" نام برده است.

 

ی.پ.ژ در پایان بیانیه، پیمان وفاداری به شهید آنا و تمام شهدای راه آزادی بشریت را تجدید می‌نماید و تحقق آزادی خلق‌ها و پیروزی برای زنان رسالت خود عنوان نموده است.