ی.پ.ژ تصاویر آزادسازی زنان و کودکان در رقا را منتشر کرد

یگان‌های مدافع زن در رقا، در ویدیویی، تصاویری را از عملیات آزادسازی محلات و ساکنان غیرنظامی در رقا را منتشر کرد

یگان‌های مدافع زن در رقا، در ویدیویی، تصاویری را از عملیات آزادسازی محلات و ساکنان غیرنظامی در رقا را منتشر کرد

 

در این ویدیو که امروز توسط ی.پ.ژ منتشر شده، خوشحالی خانواده‌های غیرنظامیان در رقا به تصویر کشیده شده است. اکثر این غیرنظامیان آزاد شده، زنان و کودکان می‌باشند. ق.س.د در روزهای اخیر هزاران غیرنظامی را در محلات مختلف رقا آزاد و به مناطق امن منتقل کرده است.