ی.پ.ژ: سال ٢٠١٨ در مجموع ۴٢١۴ داعشی در عملیات تندباد جزیر کشته شدند

فرماندهی کل یگانهای مدافع زنان ی.پ.ژ آمار جنگ سال ۲۰۱٨ در شمال و شرق سوریه را طی بیانیه‌ای منتشر کرد

ی.پ.ژ اعلام کرد، "ما یگانهای مدافع زنان طی سال ۲۰۱٨ به وظیفه ی خود به طور کامل عمل کردیم. نیروهایمان در مقاومت دوران با اراده ی‌پولادین، شجاعانه و با باوری عمیق پاسخ حملات دولت اشغالگر ترکیه را دادند".

 

همچنین اعلام کرد،"مبارزانمان با شیوه‌ای فعالانه در عملیات تندباد جزیر بر ضد داعش و نیروهای اشغالگر شرکت کرده‌اند.

 

آمار جنگ و مقاومت سال ۲۰۱٨:

 

- در جنگ ۵٨ روز‌ی عفرین  ۹۰۰ درگیری و جنگ روی داده است.

 

-در این جنگها و درگیریها ۴۲ حمله‌ی هوایی توسط نیروهای اشغالگر انجام شده است.

 

-در این جنگها ۲ هزار و ۴۲۲ سرباز و تبهکار دولت ترکیه کشته شده‌اند.

 

-در مرحله‌ی دوم مقاومت عصر ۱۴۷ عملیات انجام شده است.

 

-در این عملیاتها ۳۵۰ تبهکار و سرباز ارتش ترکیه کشته شده‌اند.

 

-شروانان ی.پ.ژ در عملیات تندبادجزیر نقش تعیین کننده داشته‌اند.

 

-در مراحل مختلف عملیات تندباد جزیر ۴ هزار و ۲۱۴ تبهکار داعش کشته شده‌اند.

 

-در این عملیات دهها منطقه و صدها روست از تبهکاران داعش پاکسازی شده است.

 

- دهها هزار هم‌وطن از دست تبهکاران آزاد شده‌اند.

 

-در سال ۲۰۱٨ و در جنگ و مقاومت شکوه و کرامت، ۱۴۹ مبارز ی.پ.ژ شهید شده‌اند.

 

فرماندهی کل ی.پ.ژ اعلام کرد، در سال ۲۰۱٨ صدها زن به صفوف مبارزان ی.پ.ژ پیوسته‌اند.