ی.پ.ژ میلاد عبدالله اوجالان و سالگرد تأسیس خود را گرامی داشت

یگانهای مدافع زنان در بیانیه‌ای با گرامیداشت پنجمین سالگرد اعلام موجودیت و سالروز تولد رهبر خلق کُرد عبدالله اوجالان افزوده است:"با ارزیابی عملکرد پنج سال گذشته، در ششمین سال با الهام از مقاومت تاریخی مبارزه خود را ارتقا داده و به صدای تمام زنان جهان ...

یگانهای مدافع زنان در بیانیه‌ای با گرامیداشت پنجمین سالگرد اعلام موجودیت و سالروز تولد رهبر خلق کُرد عبدالله اوجالان افزوده است:"با ارزیابی عملکرد پنج سال گذشته، در ششمین سال با الهام از مقاومت تاریخی مبارزه خود را ارتقا داده و به صدای تمام زنان جهان مبدل می‌شویم."

 

فرماندهی کل یگانهای مدافع زنان- ی.پ.ژ بمناسبت چهارم آوریل سالروز تولد عبدالله اوجالان رهبر خلق کُرد و پنجمین سالگرد تأسیس خود بیانیه‌ای منتشر کرد.

 

ی.پ.ژ در آغاز بیانیه پنجمین سالگرد اعلام موجودیت خود و میلاد عبدالله اوجالان رهبر خلق کُرد را به آحاد بشریت، خلق‌های شمال سوریه، خلق‌های خاورمیانه و تمام زنان که از رهروان راه مبارزه حقیقت هستند تبریک گفته است.

 

ی.پ.ژ، پنج سال مبارزه بدون وقفه زنان کُرد، سوری و زنان مبارز خاورمیانه علیه تبهکاران داعش و گروههای اقتدارگرا را خاطرنشان کرده است.

 

یگانهای مدافع زنان در ادامه می‌افزاید:"میلاد رهبر اپو برای خلق کُرد، زنان کرد و تاریخ کردستان رستاخیزی نوین است. رهبر آپو با فلسفه زندگی آزاد، با ایدئولوژی و حقایق خود کردستانی دیگر را محقق کرد. حقیقت رهبر آپو در بنیان پارادایم ملت دمکراتیک برای تمام خلق‌ها، امروز به تنها راه حل پایان دادن به مسائل و معضلات اجتماعی مبدل شده‌ است."

 

ی.پ.ژ با تجلیل از سلاوا، هبون، آرین، دستان، آواشین، شروین، نالین، هلین، سوزدار، آمارگی، آوستا، بارین، روهندا، زیلان، تکوشین، روسیار، لگرین و هلین قرچوخ و تمام شهدای زن، از ششمین سال مبارزه به عنوان سال تحقق آرمانهای شهدا یاد نموده است.

 

فرماندهی ی.پ.ژ اعلام می‌نماید که در این سال صدای زنان مبارز تمام جهان خواهد بود و در این راستا سالروز میلاد عبدالله اوجالان رهبر خلق کُرد و سالگرد تأسیس خود را به تمام زنان تبریک گفته است.