ی.ژ.ش چهارشنبه سور را به زنان ایزدی گرفتار چنگ تبهکاران داعش تبریک گفت

یگانهای زنان شنگال با صدور بیانیه‌ای عید چهارشنبه سور را به زنان و کودکان ایزدی اسیر در چنگ داعش تبریک گفت. ی.ژ.ش اظهار امیدواری کرده است که این عید به آزادی جامعه ایزدی و تمام خلق‌ها منجر شود

یگانهای زنان شنگال با صدور بیانیه‌ای عید چهارشنبه سور را به زنان و کودکان ایزدی اسیر در چنگ داعش تبریک گفت. ی.ژ.ش اظهار امیدواری کرده است که این عید به آزادی جامعه ایزدی و تمام خلق‌ها منجر شود

 

ی.ژ.ش در بیانیه خود به ستم و ظلم علیه جامعه ایزدی پرداخته و کشتار آنها از سوی داعش را خاطرنشان کرده است.

 

یگانهای زنان شنگال می‌افزاید:"با وجود فشار و ستم علیه ایزدی‌ها، اما این جامعه هر سال مراسم عید چهارشنبه سور را گرامی داشته است. ما هم به عنوان یگانهای مدافع زنان شنگال این روز را به تمام زنان و کودکان ایزدیِ گرفتار در چنگ تبهکاران داعش تبریک گفته و امیدواریم کله این جشن به آزادی جامعه ایزدی و تمام خلق‌ها منجر شود."

 

ی.ژ.ش در پایان بیانیه بر تداوم پیمان مبارزه در راه آزادی زنان و جامعه ایزدی تأکید کرده است.