۳۱ زن در ماه ژوئیه و ٢۴۵ زن در هفت ماه کشته شدند

بر پایه ی گزارش ماه ژوئیه پلاتفرم "کشتن زنان را متوقف کنید" در ترکیه طی مدت یک ماه ۳۱ زن کشته و در مجموع طی ۷ ماه گذشته ۲۴۵ زن کشته شدند.

   در این گزارش آمده است که بیشتر این زنان با اسلحه کشته شدند. "۱۶ زن با اسلحه، ۵ زن با وسایل برنده، یک زن با خفگی و ۳ زن بر اثر ضرب و شتم کشته شده‌اند. یک تن نیز به شیوه‌ای مشکوک بر اثر سقوط از بلندی کشته شده و از علت کشته شدن ۵ زن نیز اطلاعی بدست نیامده است".

   در این گزارش به سیاستهای مجازات نکردن مجرمان اشاره شده و آمده است، "تا زمانی که دلیل کشته شدن زنان و اینکه توسط چه کسانی کشته شده‌اند، مشخص نشود، تا زمانی که دادگاهی عادلانه برگزار نشود، تا افراد متهم و مجرم مجازات نشوند، این شرایط همچنان ادامه خواهد داشت".

   بر پایه‌ی گزارشات همین پلاتفرم در مدت ۷ ماه اخیر حداقل ۲۴۵ زن کشته شده‌اند. بر پایه ی این گزارش در ماه ژوئن ۴۰،  ماه مه ۳۷، ماه آوریل ۳۶، ماه مارس ۲۷، ماه فوریه ۳۱ و ژانویه ۴۳ زن کشته شده‌اند.

   در سال ۲۰۱٨ حداقل ۴۴۰ زن توسط مردها کشته شده‌اند. این آمار در سال ۲۰۱۷ ، ۴۰۹ زن بوده است.