۶۲.۱ درصد زنان ایرانی خانه‌دار می‌باشند

بر اساس سرشماری سال ۹۵ حدود ۶۲.۱ درصد از زنان ۱۰ سال به بالا که در سن کار هستند، خانه دار می‌باشند.

  بر اساس سرشماری سال ۹۵ حدود ۶۲.۱ درصد از زنان ۱۰ سال به بالا که در سن کار هستند، خانه دار می‌باشند.

  بر اساس این آمار حدود ۵۹.۷ درصد زنان ۱۰ ساله به بالای شهری و ۶٨.۳ درصد زنان روستایی خانه‌دار هستند.

  در این آمار زنان روستایی که به کارهای کشاورزی یا دامداری مشغولند به دلایلی همچون عدم دریافت حقوق و یا عدم پرداخت مالیات نیز خود را خانه‌دار حساب می‌کنند.

  آمار بالای زنان خانه‌دار در ایران در حالیست که زنان ایرانی عمدتا خانه‌داری را کاری یکنواخت، پرزحمت و بی‌ارزش می‌دانند.

  طی ۴۰ سال گذشته سیاستهای رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی در راستای در خانه نگه داشتن زنان بوده است و از هر روشی برای جلوگیری از حضور زنان در جامعه و فعالیت آنها استفاده کرده است.