موتورسیکلت بمب‌گذاری شده در کنار پست بازرسی تبهکاران منفجر شد

​​​​​​​در کنار یکی از پست‌های بازرسی تبهکاران وابسته به رژیم ترک در عفرین اشغالی موتورسیکلتی منفجر شد که مواد منفجره در آن جاگذاری شده بود

صبح امروز در محله عفرین کهنه واقع در مرکز شهر عفرین، یک دستگاه موتورسیکلت بمب‌گذاری شده در جنب مدرسه کرامه روی داد. این مدرسه توسط تبهکاران رژیم ترک اشغال شده و از آن به عنوان مرکز پلیس استفاده می‌شود. گزارش‌ها حاکی از زخمی‌شدن پنج نفر در این انفجار است.

هویت زخمی‌ها هنوز محرز نشده است.