یگانهای زنان شنگال نیروهای بیشتری به رقا می‌فرستند

یگانهای زنان شنگال برای آزادسازی زنان ایزدی چنگال تبهکاران داعش بر تعداد نیروهای خود در رقا می‌افزایند. اعلام شد که گردانی دیگر از مبارزان ی.ژ.ش به شهر رقا رسیده‌اند تا در آزادسازی زنان ایزدی مشارکت نمایند

یگانهای زنان شنگال برای آزادسازی زنان ایزدی چنگال تبهکاران داعش بر تعداد نیروهای خود در رقا می‌افزایند. اعلام شد که گردانی دیگر از مبارزان ی.ژ.ش به شهر رقا رسیده‌اند تا در آزادسازی زنان ایزدی مشارکت نمایند

 

به مناسبت سومین سالروز هفتاد و سومین كشتار جمعه خلق ایزدی، گردانی ویژه از مبارزان یگانهای زنان شنگال بامداد امروز به شهر رقا رسیدند. این مبارزان در عملیات آزادسازی اسرای چنگال داعش با نیروهای ق.س.د همکاری خواهند کرد.

 

مبارزان ی.ژ.ش با رسیدن به شهر رقا در نشستی مطبوعاتی اعلام کردند:"زنان ایزدی پس از کشتار سوم آگوست ٢٠١۴ خود را سازماندهی کرده و امروز به سطحی رسیده‌اند که می‌توانند علیه تبهکاران داعش به نبرد بپردازند. ما مبارزان ی.ژ.ش، زنان ایزدی اسیر تبهکاران داعش را که به عنوان جاریه به فروش رسیده‌اند آزاد می‌کنیم و انتقام تمامی زنانی را که در قتل‌عام شنگال جانباخته‌اند از داعش خواهیم گرفت."

 

این مبارزان در ادامه خاطرنشان کردند که در سومین سالروز کشتار جمعی ایزدیها پیمان خود را برای تدوام راه شهدا تجدید می‌کنند و تا انتقام زنان ایزدی را نگیرند آرام نخواهند بود.