پیشروی زنان در رقا؛ باخت ایدئولوژیک داعش

رقا پایتخت خلافت داعش از چند هفته پیش تاکنون میدان نبردی بزرگ بودهاست. اگرچه همواره خبرهایی از پیشروی مبارزان و آزادسازی یکی پس از دیگری محلات رقا منتشر می‌شود، اما این نبرد، نبردی صرفاً نظامی نیست

رقا پایتخت خلافت داعش از چند هفته پیش تاکنون میدان نبردی بزرگ بودهاست. اگرچه همواره خبرهایی از پیشروی مبارزان و آزادسازی یکی پس از دیگری محلات رقا منتشر می‌شود، اما این نبرد، نبردی صرفاً نظامی نیست

نیروهای سوریه دمکراتیك با پیشاهنگی زنان و مبارزان بین‌المللی، در مقابل بزرگترین سازمان ضدبشری جهان صف‌آرایی کردەاند و حاصل این تقابل، تاکنون باخت داعش بوده است. داعش حدود نیمی از شهر رقا را از دست داده است و علی‌رغم سماجت‌های خود، هر روز تلفات سنگینی را متحمل می‌شود.

یگان‌های مدافع خلق از جانباختن هفت مبارز خود طی درگیری‌ها با داعش رقا و یک عضو دیگر طی دفاع در برابر حملات ارتش ترکیه به عفرین خبر داده است. دو تن از مبارزان جانباخته در رقا از مبارزان ی.پ.ژ و یک تن از مبارزان بین‌المللی ی.پ.گ به نام دیوید تیلور متولد ایالت فلوریدا در امریکا است.

 

جیهان شیخ احمد سخنگوی اتاق عملیات آزادسازی رقا روز یکشنبه اعلام کرد که چهل و پنج درصد از کل شهر رقا توسط نیروهای سوریه دمکراتیك آزاد شده و نبرد برای کنترل کامل شهر ادامه دارد. یک هفته پیش نیروهای "یگان‌های زنان شنگال (ی.ژ.پ) نیز خود را از این منطقه در جنوب کردستان به رقا رساندند.

میرکان تل‌کسب از مبارزان ی.ژ.ش می‌گوید هدف آن‌ها نجات زنان و کودکان ایزدی اسیر داعش است. او می‌گوید کنترل دروازە حصار قدیمی رقا به معنای پیروزی آن‌هاست؛ ایزدی‌های اسیر داعش سال ۲۰۱۴ از شنگال ربوده و از این دروازه وارد رقا شدە بودند.

تاکنون دهها تن از زنان ایزدی شنگال در رقا و نواحی اطراف آن از چنگ افراد داعش نجات داده شدەاند اما تلاش برای یافتن سایر گروگان‌ها ادامه دارد. در کنار این نیروها، یگان‌های مدافع زنان اصلی‌ترین نیروی زنان در نبرد بزرگ است که رزم و پیروزی آن‌ها انعکاس بین‌المللی داشته است.

تصاویر ضبط شده در رقا مانند صحنە لبخند یک مبارز ی.پ.ژ پس از رد شدن گلوله از چند سانتیمتری سر او، تحسین افکار عمومی جهانی را بر انگیخته است.