تأمین امنیتی بخشی از محلات آزاد شده‌ی رقا توسط مبارزان ی.پ.ژ

یگان‌های مدافع زنان کنترل برخی از محلات آزاد شدەی رقا را در دست گرفتەاند. شاید تا چند ماه پیش هیچکس در رقا تصور نمی‌کرد ظلمت داعش به کناری برود و فرصتی برای خودنمایی زنان پیدا شود. اما آنها نه تنها در جنگ با داعش تاکنون ...

یگان‌های مدافع زنان کنترل برخی از محلات آزاد شدەی رقا را در دست گرفتەاند. شاید تا چند ماه پیش هیچکس در رقا تصور نمی‌کرد ظلمت داعش به کناری برود و فرصتی برای خودنمایی زنان پیدا شود. اما آنها نه تنها در جنگ با داعش تاکنون پیروز شدەاند بلکه ایدئولوژی آنرا زیر پا گذاشتەاند

 

مبارزان یگان‌های مدافع زنان در حال نبرد در داخل محلات رقا؛ شهری که از سه سال پیش افراد داعش زنان ساکن آنرا زیر نقاب و کنج خانەها رانده بودند.

 

شجاعت و سازمان‌یافتگی نیروهای ی.پ.ژ و ملاحظات انسانی آنها در نبردهای شدید نظامی توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. آنها هدف اصلی خود را نجات غیرنظامیان و زنان اسیر داعش می‌دانند.

 

بیش از نیمی از شهر رقا در عملیات نیروهای سوریه دمکراتیك آزاد شده و نیروهای ی.پ.ژ حفاظت از بخشی از این محلات را بر عهده دارند.

 

روزا از فرماندهان ی.پ.ژ دیروز به همراه جمعی از مبارزان از این محلات دیدار کرد. آنها در این دیدار برای مبارزان یگان‌های زنان شنگال، پرهای طاووس به همراه برده بودند که از نمادهای کیش ایزدیان است.

 

یگان‌های زنان شنگال که متشکل از زنان ایزدی این منطقه در جنوب کردستان است طی روزهای گذشته برای گرفتن انتقام از داعش و بازگرداندن کودکان و زنان ربوده شده توسط این گروه به رقا رفتند.    

 

زنان مبارز بین‌المللی هم در میان مبارزان ی.پ.ژ دیده می‌شوند. دیلان جودی یکی از این مبارزان است که کردی را با لهجەی انگلیسی صحبت می‌کند. او می‌گوید پیش از این در عملیات آزادسازی طبقه شرکت کرده بود و اکنون برای امداد درمانی در رقا بسر می‌برد.

 

دیلان می‌گوید وظیفه او درمان مبارزان زخمی است و برای پیروزی انقلاب تلاش می‌کند.