"پریا"ی ۵ ساله؛ قربانی دیگر تجاوز جانواران انسان‌نما

جنایت تجاوز به کودکان در ایران امان نمی‌دهد، هنوز یک ماه از آنچه بر سر آتنا اصلانی رفت نگذشته که خبر از فوت دختری ۵ ساله در ساوه به دلیل آزار جنسی و ضربه مغزی در رسانه‌ها منتشر می‌شود

جنایت تجاوز به کودکان در ایران امان نمی‌دهد، هنوز یک ماه از آنچه بر سر آتنا اصلانی رفت نگذشته که خبر از فوت دختری ۵ ساله در ساوه به دلیل آزار جنسی و ضربه مغزی در رسانه‌ها منتشر می‌شود

 

به نقل از منابع داخلی و به گفته رییس اوژانس اجتماعی ایران، دختری ۵ ساله به نام پریا که دو روز پیش به بیمارستان مدرس ساوه منتقل شده بود پس از دو روز امروز صبح در بخش مراقبتهای ویژه جانباخت.

 

پریای پنج ساله از سوی فردی که هنوز هویت وی معلوم نیست پس از تعرض جنسی مورد کتک‌کاری از ناحیه سر قرار گرفته است.

 

اعلام شد که مادر پریا بازداشت شده است و پدر وی هم پنج سال پیش از خانواده جدا شده است.

 

قوانین رژیم جمهوری اسلامی زمینه‌های انحطاط اخلاقی جامعه را فراهم می‌آورند و مسئولان نالایق و فقدای مکانیزم‌های عملی حمایت از کودکان سرعت بیشتری به بحرانهای اجتماعی می‌دهند.