زنان داعشی اندونزیایی را به حکومت آنان بازگرداندند

خودمدیریتی دمکراتیک زنان داعشی اهل اندونزی را که در نبردهای نیروهای ق.س.د در ماههای اخیر علیه این گروه تبهکار دستگیر کرده بودند را طی توافق‌نامه‌ای با حکومت این کشور بازگرداند

خودمدیریتی دمکراتیک زنان داعشی اهل اندونزی را که در نبردهای نیروهای ق.س.د در ماههای اخیر علیه این گروه تبهکار دستگیر کرده بودند را طی توافق‌نامه‌ای با حکومت این کشور بازگرداند

 

در توافق‌نامه آمده است که:" خودمدیریتی دمکراتیک در تاریخ هشتم آگوست ٢٠١٧ بنابر درخواست حکومت اندونزی و شهروندان این كشور، ١٧ تن از خانواده‌های تبهکاران اندونزیایی عضو داعش را به حکومت آنان بازمی‌گرداند. افراد مسترد شده در سلامتی کامل بسر می‌برند و بنا بر درخواست خود به حکومت اندونزی تحویل داده می‌شوند."

 

خاطرنشان می‌شود که در عملیات نیروهای ق.س.د علیه تبهکاران داعش در شهر رقا، روز ١٢ ژوئن سال جاری میلادی سه خانواده اندونزیایی متعلق به عناصر داعش به اسارت درآمدند.