عفو بین‌الملل خواستار آزادی بدون قید و شرط گلرخ ایرایی و آتنا دائمی شد

سازمان عفو بین الملل روز جمعه ۱٨ اسفند با صدور بیانیه ای از وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی به شدت انتقاد کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط آنها شد

سازمان عفو بین الملل روز جمعه ۱٨ اسفند با صدور بیانیه ای از وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی به شدت انتقاد کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط آنها شد.

 

آتنا دائمی و گلرخ ایرایی که در زندان قرچک ورامین در قرنطینه به سر میبرند چند روز پس از انتقال آنها از زندان اوین به این زندان دست به اعتصاب غذا زده اند.

 

در بیانیه ی عفو بینالملل آمده است که وضعیت این دو زندانی در قرنطینه ی زندان قرچک بسیار نامناسب است،وضعیت بهداشتی این زندان بسیار نامناسب و همچنین غذا و آب کافی به زندانیان داده نمیشود.

 

فیلیپ لوتر مدیربخش تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل میگوید وضعیت این دو زندانی بسیار نامناسب است و ماموران رژیم با آنها با خشونت رفتار میکنند، این دو تن اصلا نمیبایست زندانی میشدند زیرا به دفاع از حقوق بشر پرداخته و جرمی مرتکب نشده اند،جمهوری اسلامی باید فوری و بدون قید و شرط آنها را آزاد کند.

 

لازم به ذکر است آتنا دائمی در ۲۹ مهر سال ۹۳ بازداشت شد و پس از ٨۶ روز انفرادی به ۱۴ سال زندان محکوم و به زندان اوین منتقل شد.این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۷ سال کاهش یافت.

 

همچنین گلرخ ایرایی نیز در سال ۹۳ همراه با همسر خود آرش صادقی بازداشت و به ۶ سال زندان محکوم شد.