در مقرهای پ.د.ک نیروهای میت ترک مستقر شده‌اند

یگانهای میت ترکیه از مرز حاجی عمران تا کوهستان کورَک در مقرهای حزب دمکرات کردستان مستقر شده‌اند

ارتش ترکیه که در جنوب کردستان در برخی مناطق مقر و پایگاه نظامی ایجاد کرده‌اند، زیر نظر استخبارات میت کار می‌کنند. اطلاعات مهمی در مورد محل استقرار یگانهای میت در جنوب کردستان به دست ما رسیده است.

 

بر اساس اطلاعات رسیده از منابع محلی در تپه‌ی سره رولا در بخش قسره که مقر پ.د.ک می‌باشد، در کلیتر، مامه روت، برده زرد و همچنین شیراوزه در حال جاسوسی  و فعالیت‌های استخاباراتی می‌باشند.

 

مشخص شد که مقرهای متعلق به پ.د.ک در روستاهای دیانه که در آنان نیروهای زیروانی حاجی بروفی کار می‌کنند، یگانهای استخبارات میت در حال فعالیت وجنگ استخباراتی می‌باشند و سالهاست که در این مرکز حضور دارند.

 

پ.د.ک کوهستان کورک را به میت ترکیه واگذار کرده است

همچنین مشخص شده است که مقرهای کوهستان کورَک که متعلق به نیروهای زیروانی سیدار بارزانی هستند، مرکز استخبارات میت می‌باشد. این مقرها در کوهستان کورَک مرز دول آلان، در دول ملکان و کوهستان کیل کلیل تا پشت مرز هلگورد تا آکوی رواندز و روستای گروایه را کنترل می‌کنند.

 

پ.د.ک کنترل حاجی عمران را به میت ترکیه واگذار کرد

مانند سایر مقرهای پ.د.ک در مقر نیروهای زیروانی پ.د.ک در کوهستان وزه نیروهای استخبارات میت حضور دارند. حتی گفته می‌شود اعضای نیروهای نظامی در دیانه با آنها همکاری کامل دارند. در این بخشها به صورت روزمره در حال جاسوسی و فعالیت‌های تجسسی هستند، در این مناطق نیروهای وابسته به رژیم ایران هم حضور دارند.