ی.ژ.ش: زنان ایزدی اجازه تعرض دوباره به شنگال نخواهند داد

یگان‌های زنان شنگال که پس از کشتار سه سال پیش از ساکنین بومی شنگال تشکیل شده در بیانیەای اعلام کرد زنان ایزدی دیگر اجازە نخواهند داد این فجایع تکرار شود

یگان‌های زنان شنگال که پس از کشتار سه سال پیش از ساکنین بومی شنگال تشکیل شده در بیانیەای اعلام کرد زنان ایزدی دیگر اجازە نخواهند داد این فجایع تکرار شود

 

یگان‌های زنان شنگال نوشته است سوم آگوست ٢٠١۴ در برابر چشم جهانیان، زنان و کودکان یک سرزمین در رأس حملەای قرار گرفتند که هدفش یک نسل‌کشی بزرگ بود.

 

این بیانیه با اشاره به اینکه ایزدی‌ها به خاطر کیش خود در هفتاد و سه دورەی متوالی هدف حملات خونین قرار گرفتەاند یادآوری می‌کند زنان ایزدی به خاطر عدم برخورداری از یک سازمان دفاعی بیشتر از همه قربانی شدند با اینحال دهها زن برای اینکه اسیر داعش نشوند خود را از سخرەهای بلند پرتاب کردند. تعداد بیشتری از زنان هم برای بازگرداندن حیات به شنگال از ترک سرزمینشان خودداری کرده و زندگی در خیمەها را تحمل کردند.

 

این بیانیه با یادآوری کشتار بی‌رحمانەی هزاران کرد ایزدی و اسارت هزاران تن دیگر، به واقعەی تلخ خرید و فروش زنان و تحقیر ایزدی‌ها پرداخته و به فرار غیر وجدانی نیروهای حزب دمکرات کردستان از منطقه اشاره می‌کند.

 

یگان‌های زنان شنگال با این وجود از مسئولیت‌پذیری نیروهای ی.پ.گ و ی.پ.ژ و همچنین پ.ک.ک که به فریاد ایزدی‌ها رسیدند تقدیر کرده است.

 

ی.ژ.ش به سازماندهی و آموزش زنان ایزدی توسط نیروهای انقلابی یژاستار و ی.پ.ژ اشاره کرده و می‌گوید زنان ایزدی برای گرفتن انتقام و دفاع از مردمشان اکنون ارتش منظم خود را شکل دادەاند و بار دیگر اجازەی تعرض به دشمنان نخواهند داد