"حاکمیت از خانواده‌های متحصن در مقابل دفتر ه.د.پ بهره‌برداری سیاسی می‌کند"

مرال دانش بشتاش معاون ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در خصوص دیدار خود با خانواده‌هایی که در مقابل دفتر مرکزی حزب دمکراتیک خلق‌ها تحصن کرده‌اند اظهار داشت: دولت ترک به منظور متهم کردن حزب ه.د.پ این خانواده‌ها را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد.

تحصن خانواده‌هایی که ادعا می‌کنند فرزندان آنها به واسطه حزب دمکراتیک خلق‌ها به صفوف حزب کارگران کوردستان پیوسته‌اند، در مقابل دفتر مرکزی این حزب در آمد با حمایت و کنترل پلیس و نیروهای امنیتی تُرک ادامه دارد. این خانواده‌ها به منظور جلب توجه در رسانه‌ها، در موارد فراوانی به حملات فیزیکی به اعضا حزب دمکراتیک خلق‌ها دست می‌زنند. نیروهای پلیس و امنیتی نیز به منظور حفظ امنیت این خانواده‌ها دستور داشته و در مقابل حمله به اعضای حزب دمکراتیک خلق‌ها هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌دهند، در مقابل اعضای حزب دمکراتیک خلق‌ها را بازداشت کرده و در این خصوص افرادی را بازداشت و دستگیر کرده‌اند.

مرال دانش بشتاش معاون مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها و نماینده این حزب در حوزه انتخابیه سرت که به منظور دیدار با این خانواده‌ها عازم آمد شده است تلاش نمود تا متحصنین دیدار کند. اما نیروهای پلیس مانع از دیدار بشتاش و خانواده‌ها شد. مرال دانش بشتاش در رابطه با خواست خود مبنی بر دیدار و گفتگو با خانواده‌های متحصن اظهار داشت: به خانواده‌هایی که در مقابل دفتر مرکزی حزب دمکراتیک خلق‌ها در آمد تحصن کرده‌اند آدرس اشتباهی داده شده است. تحصن این خانواده‌ها کاملا در راستای مقاصد و منویات جنگ روانی ویژه بوده است. زیرا ما به عنوان یک حزب، سیاست را از طریق صلح آمیز دنبال کرده و در مقابل جنگ و به نمایندگی از مادران مبارزه سیاسی دمکراتیک خود را پیش می‌بریم. تا کنون نیز برای ایجاد رابطه و گفتگو با آنها کاستی از خود نشان نداده‌ایم. امروز نیز ما از مسئولیت خود فرار نمی‌کنیم. از خانواده‌ها در خواست می‌کنیم که ما به عنوان حزب دمکراتیک خلق‌ها آماده هستیم نظرات، مطالبات و پیشنهادات خانواده را شنیده و با خانواده‌ها مبارزاتمان را برای دست‌یابی به صلح به طور مشترک به پیش بریم.

عدم صدور اجازه برای گفتگو با حزب دمکراتیک خلق‌ها

بشتاش خاطرنشان ساخت که نشست وزیر کشور و همسر رئیس جمهوری ترکیه در مقابل دفتر این حزب به هیچ وجه مایه پذرش نیست، زیرا حاکمیت هر جایی را که در آن اراده‌ای برای راه‌حل باشد، هدف قرار می‌دهد. در این رابطه مرال بشتاش اظهار داشت که: نوک حملات برای انتساب اتهامات متوجه ما است، از طرق مختلف این کار را انجام می‌دهند و چنین اقداماتی از سوی ما قبول نمی‌شود. بشتاش در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که هنگامی که با خانواده‌هایی که در مقابل دفتر مرکزی حزب تحصن کرده بودند ملاقات کرده است، مشاهده کرده است که خانواده‌ها نیز خواسته‌هایی داشته و مایل به سخن گفتن هستند، من خواستم به سخنان خانواده‌ها گوش دهم. سخنان دو سه نفر را شنیدم اما در همین موقع ممانعت‌های فیزیکی و کلامی ایجاد شدند. اجازه ندادند که زنان جلو آمده و مانع از برقراری ارتباط شدند. در کل آنها را به تحصن در مقابل دفتر مرکزی حزب وا می‌دارند اما اجازه نمی‌دهند که با اعضای حزب دمکراتیک خلق‌ها گفتگو کنند. به محض برقراری تماس و گفتگو، دست به اقدامات توهین آمیز زده و مانع از ادامه گفتگو می‌شوند.

سیاستهای ریاکارانه

مارال دانش بشتاش در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که دیدار کوتاه مدت وی با خانواده‌ها نیز مثبت بوده و در ادامه افزود: من نماینده‌ای هستم که نمایندگی خلق را بر عهده دارم، اراده و خواست حل مسائل اساسی را نیز داریم. اما حاکمیت آ.ک.پ در خارج سیاستهای جنگی را دنبال کرده و در داخل نیز کورد را به عنوان دشمن معرفی می‌کند، با این ذهنیتی این حاکمیت در هر جای خاورمیانه، در مرزهای ایران، عراق، شمال-شرق سوریه تمامی کوردها را دشمن خود تلقی کرده و در مقابل به این خانواده‌ها نیز اعلام می‌کند که برای بازگرداندن فرزندانتان در اینجا تحصن کنید. این سیاست، سیاست ریاکاری محض است.

دعوت خانواده‌ها به مجلس

بشتاش در رابطه با دعوت خانواده‌ها به مجلس نیز اظهار داشت: بگذارید این خانواده‌ها به مجلس بیایند، برای دست‌یابی به راه حل، برای آنکه هیچ فرزندی به کوهستان‌ها نزند، برای اینکه هیچ فرزندی در شهرها کشته نشود، برای آنکه هچ سربازی هیچ رزمنده و مبارزی نمیرد، ما آماده هستیم که به هر تلاشی دست بزنیم. در اصل پارادایم حزبی ما، سیاست‌ورزی دمکراتیک، گفتگو از طریق نهادها و مجاری پارلمانی بوده است تا مسئله حل شود. اما فشارها و شدت خشونت و سرکوب‌ها، تشویقی برای پیوستن به صفوف حزب کارگران کوردستان و عزیمت به کوه‌ها است. سال گذشته در موش فرزند یکی از مادران کشته می‌شود، حتی اجازه ندادند که مجلس عزاداری وی نیز برگزار شود. این مادر در مقابل دفتر حزب به تنهایی مجلس عزاداری خود را برگزار کرد. این اقدام نشان می‌دهد که در اقدامات چه اندازه ریاکاری وجود دارد. ما برای آنکه فرزندان این مادران جان خود را از دست ندهند هر روز هزینه می‌دهیم.

ممانعت از خانواده‌ها

بشتاش در بخش دیگری از سخنان خود افزود: به منظور آنکه حزب دمکراتیک خلق‌ها را متهم به ارتکاب جرم کنند، دولت به هر اقدامی دست زده است و در این راستا از خانواده ها به عنوان یک ابزار بهره می‌گیرد. و زمانیکه از این موضوع سخن می‌گویم از درون آتش می‌گیرم. ما نیز به خانواده‌هایمان، پدر و مادرانمان، به هر کسی که در اینجا حضور دارد می‌گوییم ما تافته جدا یافته‌ای از شما نیستیم، به ابزار دست هیچ کس و ابزار بازی‌های هیچ گروهی تبدیل نشوید تا چند رسانه شما را برجسته نکنند و از این طریق حزب دمکراتیک خلق‌ها را مورد اهانت قرار ندهند. از این سیاستهای چیزی عاید هیچ کس نمی‌شود، ما هر روز تکرار می‌کنیم این خانواده‌ها بخشی از خانواده‌های ما هستند، اگر ممانعتی در گفتگو با این خانواده‌ها ایجاد نشود، ما می‌توانیم با آنها گفتگو کنیم.

منبع: MA